GIỚI THIỆU * Quy hoạch và phát triển

|

Quy hoạch phát triển

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

 Cơ cấu các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Quận 1 được tập trung và phát triển các ngành: Công nghiệp kỹ thuật điện, điện tử   Công nghiệp giấy và bao bì.  Công nghiệp da, may.  Một số ngành nghề truyền thống.   Phân bổ sản xuất:   Hình thành các khu công nghiệp tập trung tại Bình Chiểu,, Cát Lái và Linh Trung, Thủ Ðức.. Thu hút các ...
 
NN

 Cơ cấu các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Quận 1 được tập trung và phát triển các ngành:

Công nghiệp kỹ thuật điện, điện tử  

 

Công nghiệp giấy và bao bì.

 

Công nghiệp da, may.

 Một số ngành nghề truyền thống.
 

 Phân bổ sản xuất:

 

Hình thành các khu công nghiệp tập trung tại Bình Chiểu,, Cát Lái và Linh Trung, Thủ Ðức.. Thu hút các ngành công nghiệp chế biến như: Lương thực, thực phẩm, sản xuất thiết bị phụ tùng, máy móc, vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, đồ gỗ, điện, điện tử, dệt, may... tham gia vào khu công nghiệp kỹ thuật cao của Thành phố về điện tử và thiết bị bưu chính viễn thông.

 Hình thành các khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp xen lẫn trong các khu dân cư: hoạt động những ngành nghề không gây tiếng ồn, không gây ô nhiễm, công nghệ tinh xảo.


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.