GIỚI THIỆU * Quy hoạch và phát triển

|

Quy hoạch phát triển

Thương mại - Du lịch: Dự kiến phân bổ và phát triển mạng lưới thương mại du lịch.

Quận 1 là khu trung tâm về tài chính, dịch vụ, ngoại giao, văn hóa, giải trí lớn của Thành phố, là trung tâm du lịch quốc tế và được phân bổ chức năng cụ thể như sau:    Trung tâm hình chính, ngoại giao: Tập trung vào khu vực đường Lê Thánh Tôn đến đường Ðiện Biên Phủ mà trục xương sống là đại lộ Lê Duẩn.   ...
 
NN
Quận 1 là khu trung tâm về tài chính, dịch vụ, ngoại giao, văn hóa, giải trí lớn của Thành phố, là trung tâm du lịch quốc tế và được phân bổ chức năng cụ thể như sau:

Trung tâm hình chính, ngoại giao: Tập trung vào khu vực đường Lê Thánh Tôn đến đường Ðiện Biên Phủ mà trục xương sống là đại lộ Lê Duẩn.

Trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, giao dịch quốc tế: tập trung vào khu vực đường Lê Thánh Tôn đến sông Sài Gòn, Bến Chương Dương, đường Nguyễn Thị Nghĩa. Các trục đường chính là: Ðại lộ Nguyễn Huệ, Tôn Ðức Thắng, Lê Lợi, Hàm Nghi, Ðồng Khởi.

Chủ trương về quy hoạch phát triển: 

Cải tạo và xây dựng mới toàn bộ hệ thống chợ hiện có trên địa bàn bằng nhiều hình thức phù hợp kể cả liên doanh với nước ngoài, đồng thời sắp xếp lại các chợ nhỏ. Kiên quyết giải tỏa các hộ và chợ buôn bán lấn chiếm vỉa hè và lòng lề đường. Ðề nghị di chuyển chợ Cầu Muối và chợ cá Cầu Ông Lãnh ra khỏi địa bàn Quận 1. Phấn đấu đến năm 2010 giải quyết xong tình trạng các chợ tạm.

Xây dựng mới các khu nhà cao tầng nhằm khai thác triệt để lợi thế Quận trung tâm.

Xây dựng mới một số khu thương mại - dịch vụ xen kẽ các khu dân cư tại các phường, tạo điều kiện cho việc mua sắm, sinh hoạt của người dân.

Tận dụng và khai thác có hiệu quả mặt tiền của các tuyến đường lớn dưới nhiều hình thức như: liên doanh với các chủ hộ để đầu tư xây dựng thành những khu nhà cao tầng để khai thác các loại hình thương mại - dịch vụ.

Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh như: Tài chính, tín dụng, ngân hàng, dịch vụ khoa học, thông tin kinh tế, chuyển giao công nghệ, dịch vụ tư vấn, đầu tư, môi giới... Bên cạnh đó cũng cần chú

     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.