GIỚI THIỆU * Quy hoạch và phát triển

|

Quy hoạch phát triển

Quy mô chức năng trong sự nghiệp pháp triển

Quận 1 phát triển theo hướng là một quận trung tâm nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10-2-1995, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố ra quyết định về việc duyệt quy hoạch chung Quận 1 và ngày 18-12-1998, Thành phố có quyết định số 6790 / QĐ-UB về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Quận 1 đến năm 2020.Theo đó: Về tính chất chức năng: Quận 1 là quận trung tâm nội thành có 2/3 diện tích là khu ...
 
NN

Quận 1 phát triển theo hướng là một quận trung tâm nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 10-2-1995, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố ra quyết định về việc duyệt quy hoạch chung Quận 1 và ngày 18-12-1998, Thành phố có quyết định số 6790 / QĐ-UB về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Quận 1 đến năm 2020.
Theo đó:

Về tính chất chức năng:

Quận 1 là quận trung tâm nội thành có 2/3 diện tích là khu trung tâm cũ của thành phố, với những chức năng chính như sau:

Trung tâm hành chính, chính trị, ngoại giao của Trung ương và Thành phố. 
 

Trung tâm tài chính - ngân hàng - thương mại - dịch vụ - giao dịch trong nước và quốc tế.

Trung tâm văn hóa và giải trí của Thành phố.

Khu dân cư.

Về quy mô phát triển: Diện tích tự nhiên và số lượng phường không thay đổi. Cụ thể như sau:

- Diện tích tự nhiên: 7,71 km 2

- Dân số: đến năm 2020: 270.000 người. Giai đoạn đợt đầu (đến năm 2005): 235.000 người.


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.