GIỚI THIỆU * Quy hoạch và phát triển

|

Quy hoạch phát triển

Giới thiệu quy hoạch quảng cáo trên địa bàn Quận 1

       Quảng cáo hiện nay được coi là một ngành công nghệ quan trọng, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, du lịch. Quảng cáo có mặt trong mọi hoạt động của đời sống con người, được thể hiện qua nhiều phương tiện, loại hình khác nhau; trong đó số lượng quảng cáo trực quan ngoài trời bằng hình thức panô, bảng đèn, băng rôn, áp ...
 
NN

       Quảng cáo hiện nay được coi là một ngành công nghệ quan trọng, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, du lịch. Quảng cáo có mặt trong mọi hoạt động của đời sống con người, được thể hiện qua nhiều phương tiện, loại hình khác nhau; trong đó số lượng quảng cáo trực quan ngoài trời bằng hình thức panô, bảng đèn, băng rôn, áp phích… chiếm tỷ lệ đáng kể. 
        Là Quận trung tâm của một thành phố lớn, đang có sự phát triển rất nhanh trên nhiều lĩnh vực. Trên địa bàn Quận 1 tập trung nhiều trụ sở của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước; có nhiều nhà cao tầng, quảng trường, công viên; là nơi đón tiếp nhiều du khách đến tham quan, sinh sống, học tập. Chính những yếu tố đó đã góp phần cho hoạt động quảng cáo phát triển mạnh mẽ.
        Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực nêu trên, hoạt động quảng cáo cũng có những tồn tại như: hoạt động quảng cáo không theo trật tự, ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan đô thị, an toàn giao thông; một số công trình quảng cáo có hình thức và nội dung không phù hợp với bản sắc văn hóa Việt Nam. 
        Nhằm chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn Quận 1 cũng như trong toàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành
quyết định 108/2002/QÐ-UB ngày 25/09/2002 quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ðồng thời để thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa nói chung, trong đó có hoạt động quảng cáo, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã xây dựng “quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 1 giai đoạn 2004-2005”, đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt qua quyết định số 75/2004/QÐ-UB ngày 31/03/2004.
         Ðể tạo thuận lợi cho các hoạt động quảng cáo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công khai, dân chủ; Ủy ban nhân dân Quận 1 xin được giới thiệu toàn bộ “quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 1 giai đoạn 2004-2005”. Còn chi tiết quy họach quảng cáo sẽ được cập nhật định kỳ hàng tháng trên trang web
        -
Quyết định 75/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố, V/v phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 1 giai đoạn 2004-2005.  
        -
Bản đồ quy hoạch vị trí quảng cáo chính trị và quảng cáo ngoài trời tại quận 1.
        - Bảng thống kê quy hoạch cho phép quảng cáo.


     

 
Các Quy hoạch phát triển đã đưa
   Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (00:00 - 12/05/2007)
   Thương mại - Du lịch: Dự kiến phân bổ và phát triển mạng lưới thương mại du lịch. (00:00 - 12/05/2007)
   Thương mại - Du lịch: Hướng quy hoạch cụ thể (00:00 - 12/05/2007)
   Quy mô chức năng trong sự nghiệp pháp triển (00:00 - 12/05/2007)
   Một số chỉ tiêu kỹ thuật được tăng - giảm - không thay đổi (00:00 - 12/05/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.