GIỚI THIỆU * Tổng quan địa lý - lịch sử * Địa điểm tham quan

|

Where to Stay

Nơi thành lập An Nam Cộng Sản Đảng

Thời Pháp thuộc, căn phòng 2 lầu 1, nhà số 1 đường Nguyễn Trung Trực là một căn phòng trong khách sạn có tên gọi “Phong Cảnh khách lầu”, tọa lạc tại góc đường Bonard – Philippini (nay là góc đường Lê Lợi – Nguyễn Trung Trực) khu vực sầm uất của trung tâm thành phố Sài Gòn,...

 

An Nam Cộng Sản Đảng ra đời trong hoàn cảnh giai cấp công nhân Việt Nam đã giác ngộ cách mạng cao độ, họ cần có một chính đảng tiên phong của mình lãnh đạo để đưa cuộc cách mạng của dân tộc và giai cấp tiến lên.


Cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm1929, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Duy Điếm, Châu Văn Liêm và một số thành viên đang ở Trung Quốc, tất cả khoảng hai mươi người, đã thành lập chi bộ An Nam Cộng Sản Đảng. Sau đó, đồng chí Châu Văn Liêm đã triệu tập hội nghị gồm các đại biểu đã chọn lọc ở các tỉnh để thành lập An Nam Cộng Sản Đảng. Hội nghị được tổ chức tại phòng số 2 của “Phong Cảnh khách lầu”. Các đại biểu dự hội nghị đều trở thành đảng viên và được giao nhiệm vụ chọn người phát triển Đảng và thành lập các chi bộ theo hệ thống An Nam Cộng Sản Đảng.

Tháng 11 năm 1929, Lâm thời chấp ủy (tức Ban Chấp hành Trung ương lâm thời) của An Nam Cộng Sản Đảng được thành lập tại Sài Gòn, giữ chức vụ bí thư là đồng chí Châu Văn Liêm.

An Nam Cộng Sản Đảng là một trong ba tổ chức Đảng tiền thân của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước khi hợp nhất, An Nam Cộng Sản Đảng là một hệ thống vững mạnh, có sức ảnh hưởng lớn đến quần chúng nhân dân các tỉnh Nam Kỳ. An Nam Cộng Sản Đảng đã lập được Tổng Công Hội Nam Kỳ bao gồm nhiều công hội xí nghiệp, công hội thợ thủ công…

Sự ra đời của An Nam Cộng Sản Đảng đóng vai trò tích cực cho sự hợp nhất một Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng.

Địa điểm diễn ra Đại hội thành lập An Nam Cộng Sản Đảng được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành Quyết định số 1288 – VH/QĐ ngày 16 tháng11 năm1988 xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia.


     

 
Các Where to Stay đã đưa
   Khách Sạn Continental (18:17 - 02/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.