GIỚI THIỆU * Tổng quan địa lý - lịch sử

|

Địa điểm tham quan

Phụng Sơn Tự

Phụng Sơn Tự, hay chùa Ông, vốn đã có từ thế kỷ XIX, nhưng đã được trùng tu vào năm 1949. Chùa có kiến trúc hình chữ quốc như các ngôi chùa Hoa khác.
 
NN

Trên đường Nguyễn Công Trứ, thuộc địa bàn phường Nguyễn Thái Bình là một cơ sở tín ngưỡng của người Hoa gốc Phúc Kiến.
Phụng Sơn Tự, hay chùa Ông, vốn đã có từ thế kỷ XIX, nhưng đã được trùng tu vào năm 1949. Chùa có kiến trúc hình chữ quốc như các ngôi chùa Hoa khác.
Chùa thờ Quảng Trạch Tôn Vương làm vị thần chính. Ngoài ra còn thờ phụ thêm nhiều vị thần dân gian Trung Quốc khác.


     

 
Các Địa điểm tham quan đã đưa
   Chợ Bến Thành (00:00 - 04/06/2007)
   Nhà hát Thành phố (00:00 - 04/06/2007)
   Dinh Thống Nhất (00:00 - 04/06/2007)
   Trụ sở UBND Thành phố (Dinh Xã Tây) (00:00 - 04/06/2007)
   Bảo tàng Mỹ thuật (00:00 - 04/06/2007)
   Bảo tàng Tôn Ðức Thắng (00:00 - 04/06/2007)
   Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh (00:00 - 04/06/2007)
   Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh (00:00 - 04/06/2007)
   Bảo tàng Cách mạng Thành phố Hồ Chí Minh (Dinh Gia Long cũ) (00:00 - 04/06/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.