HĐND QUẬN 1 * Hoạt động của HĐND

|

Lịch họp Hội đồng nhân dân

Thư triệu tập Kỳ họp bất thường HĐND Q1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

 

     

 
Các Lịch họp Hội đồng nhân dân đã đưa
   Thư triệu tập Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (15:10 - 31/07/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.