HĐND QUẬN 1 * Hoạt động của HĐND

|

Lịch họp Hội đồng nhân dân

Mẫu phiếu chuyển đơn của Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Quận 1

 


     
mau phieu chuyen don HDND Q1.doc

 
Các Lịch họp Hội đồng nhân dân đã đưa
   Thường trực Hội đồng nhân dân quận triệu tập đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. (21:21 - 11/11/2018)
   Thông báo v/v thay đổi thời gian kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND Q1, Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (15:19 - 31/07/2018)
   Thư triệu tập Kỳ họp bất thường HĐND Q1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (15:17 - 31/07/2018)
   Thư triệu tập Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (15:10 - 31/07/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.