HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết

|

Nghị quyết

Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1

Ngày 01 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành các Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể như sau:

 

Nghị quyết

Ngày ký

Nội dung

05/NQ-HĐND

01/07/2016

Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Thế Thuận

06/NQ-HĐND

01/07/2016

Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với:

- Ông Đoàn Ngọc Hải

- Ông Lưu Trung Hòa

- Bà Nguyễn Thị Thu Hường

07/NQ-HĐND

01/07/2016

Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông, bà có tên sau đây:

1- Ông Lâm Ngô Hoàng Anh

2- Bà Lê Thị Bình

3- Bà Trịnh Thị Phương Châm

4- Ông Nguyễn Thành Danh

5- Ông Nguyễn Tấn Đạt

6- Ông Nguyễn Trí Đức

7- Bà Dương Thị Hồng Gấm

8- Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh

9- Ông Huỳnh Kim Hiền

10- Ông Lê Quốc Hiếu

11- Bà Mai Thị Hồng Hoa

12- Ông Nguyễn Văn Phòng

13- Ông Đàm Thái Sơn

14- Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết

 

Xem Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 tại đây.

VP.HĐND và UBND Q1


     

 
Các Nghị quyết đã đưa
   Nghị quyết công nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 1 trong 6 tháng cuối năm 2016 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận 1 giai đoạn 2016 - 2020 (08:19 - 16/09/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.