HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết

|

Nghị quyết

Nghị quyết về thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 04 tháng 7 năm 2016, Thường trực Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Gồm 10 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, theo danh sách như sau:

Đơn vị bầu cử số 1 - Phường Tân Định:

1. Ông Đoàn Ngọc Hải - Tổ trưởng

2. Bà Nguyễn Lê Thiên Thanh - Tổ phó

3. Ông Võ Quang Huy

4. Ông Nguyễn Văn Nhiều (Thượng Tọa Thích Minh Quang)

5. Bà Phan Ngọc Thảo

Đơn vị bầu cử số 2 - Phường Đa Kao:

1. Bà Nguyễn Trung Châu Tuyên - Tổ trưởng

2. Bà Nguyễn Thị Lê Hương - Tổ phó

3. Bà Hồ Bích Ngọc

4. Ông Nguyễn Minh Thắng

5. Ông Nguyễn Văn Thủy (Đại Đức Thích Đức Nguyên)

Đơn vị bầu cử số 3 - Phường Bến Nghé:

1. Ông Nguyễn Kim Đức - Tổ trưởng

2. Bà Thái Thị Kim Thanh - Tổ phó

3. Ông Nguyễn Trần Hùng

4. Ông Nguyễn Thanh Liêm

5. Ông Phan Thành Tân

Đơn vị bầu cử số 4 - Phường Bến Thành:

1. Ông Huỳnh Thanh Hải - Tổ trưởng

2. Bà Nguyễn Võ Phương Quỳnh - Tổ phó

3. Ông Phan Trọng Quyền

4. Ông Trần Tấn Trung

Đơn vị bầu cử số 5 - Phường Nguyễn Thái Bình:

1. Bà Phạm Thị Ngọc Minh - Tổ trưởng

2. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm - Tổ phó

3. Bà Lê Thu Huyền

Đơn vị bầu cử số 6 - Phường Phạm Ngũ Lão:

1. Ông Lê Thanh Tuấn - Tổ trưởng

2. Bà Trương Thị Quỳnh Trâm - Tổ phó

3. Ông Nguyễn Trí Dũng

4. Bà Nguyễn Thái Hòa

Đơn vị bầu cử số 7 - Phường Cầu Ông Lãnh:

1. Bà Hoàng Thị Thu Liên - Tổ trưởng

2. Bà Lê Thị Diệu Tuyến - Tổ phó

3. Ông Phạm Huỳnh Quốc Việt

Đơn vị bầu cử số 8 - Phường Cô Giang:

1. Bà Trương Thị Minh Dung - Tổ trưởng

2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Triều - Tổ phó

3. Ông Lê Quốc Bảo

Đơn vị bầu cử số 9 - Phường Nguyễn Cư Trinh:

1. Ông Nguyễn Duy An - Tổ trưởng

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân - Tổ phó

3. Ông Đặng Thanh Bình

4. Bà Lê Thị Bình

5. Ông Lê Quốc Hiếu

Đơn vị bầu cử số 10 - Phường Cầu Kho:

1. Ông Trần Thế Thuận - Tổ trưởng

2. Bà Châu Phụng Chi - Tổ phó

3. Ông Huỳnh Kim Hiền

 

Xem Nghị quyết về thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đây.

VP.HĐND và UBND Q1


     

 
Các Nghị quyết đã đưa
   Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết công nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 1 trong 6 tháng cuối năm 2016 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận 1 giai đoạn 2016 - 2020 (08:19 - 16/09/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.