HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết

|

Nghị quyết

Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 04 tháng 7 năm 2016, Thường trực Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

 


Nghị quyết

Ngày ký

Nội dung

10/NQ-HĐND

04/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hải Quân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bến Thành, nhiệm kỳ 2016 - 2021

11/NQ-HĐND

04/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu bà Đặng Thị Ngọc Bích giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bến Thành, nhiệm kỳ 2016 - 2021

12/NQ-HĐND

04/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Trung Châu Tuyên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đa Kao, nhiệm kỳ 2016 - 2021

13/NQ-HĐND

04/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Lê Đức An giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đa Kao, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14/NQ-HĐND

04/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu bà Trương Thị Minh Dung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cô Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

15/NQ-HĐND

04/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu ông Huỳnh Nam Khánh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cô Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

20/NQ-HĐND

05/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Văn Thịnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cầu Kho, nhiệm kỳ 2016 - 2021

19/NQ-HĐND

05/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu bà Vương Nguyễn Ngọc Hạnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cầu Kho, nhiệm kỳ 2016 - 2021

21/NQ-HĐND

05/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Thanh Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

22/NQ-HĐND

05/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Hồng Nhung giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

23/NQ-HĐND

05/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Thanh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, nhiệm kỳ 2016 - 2021

24/NQ-HĐND

05/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Ngọc Thiên Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, nhiệm kỳ 2016 - 2021

25/NQ-HĐND

05/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu bà Thái Thị Kim Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bến Nghé, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/NQ-HĐND

05/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Ngọc Hưng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bến Nghé, nhiệm kỳ 2016 - 2021

27/NQ-HĐND

05/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu bà Hoàng Thị Thu Liên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cầu Ông Lãnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

28/NQ-HĐND

05/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu ông Thái Văn Bình giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cầu Ông Lãnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

29/NQ-HĐND

05/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu ông Huỳnh Vĩnh Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Nguyễn Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021

30/NQ-HĐND

05/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu bà Lê Thị Huyền giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Nguyễn Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021

31/NQ-HĐND

05/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu ông Văn Công Hải Triều giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Định, nhiệm kỳ 2016 - 2021

32/NQ-HĐND

05/07/2016

Phê chuẩn kết quả bầu ông Vũ Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Định, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 Xem Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đây.

VP. HĐND và UBND Q1


     

 
Các Nghị quyết đã đưa
   Nghị quyết về thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết công nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 1 trong 6 tháng cuối năm 2016 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận 1 giai đoạn 2016 - 2020 (08:19 - 16/09/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.