HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết

|

Nghị quyết

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận 1 giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 29 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận 1 giai đoạn 2016 - 2020

 

Theo đó, Hội đồng nhân dân Quận 1 tán thành với đánh giá về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận 1 trong giai đoạn 2011-2015 do Ủy ban nhân dân quận 1 trình bày tại kỳ họp; đề ra mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020.

Xem nội dung Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận 1 giai đoạn 2016 - 2020 tại đây.

VP. HĐND và UBND Q1


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.