HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết

|

Nghị quyết

Nghị quyết về chương trình giám sát quý 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận

Tại kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân quận ngày 06/10/2016, Hội đồng nhân dân Quận 1 đã ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát quý 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận. Theo đó hoạt động giám sát quý 4 năm 2016 gồm các nội dung: giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân quận

 

     

 
Các Nghị quyết đã đưa
   Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận 1 (15:35 - 15/11/2016)
   Nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (15:27 - 15/11/2016)
   Nghị quyết về công nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:21 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Quận 1 năm 2017 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về miễn nhiệm và bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 (08:19 - 16/09/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.