HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết

|

Nghị quyết

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6

(ngày 14, 15 tháng 12 năm 2017)

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.


     
11.NQ.HĐND.pdf

 
Các Nghị quyết đã đưa
   Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2018 (18:18 - 15/01/2018)
   Nghị quyết về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 (16:02 - 15/11/2016)
   Nghị quyết về chương trình giám sát quý 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận (15:41 - 15/11/2016)
   Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận 1 (15:35 - 15/11/2016)
   Nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (15:27 - 15/11/2016)
   Nghị quyết về công nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:21 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Quận 1 năm 2017 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về miễn nhiệm và bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.