HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND

|

Nghị quyết

Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 1 trong 6 tháng cuối năm 2016

Ngày 29 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 1 trong 6 tháng cuối năm 2016

 

Theo đó, Hội đồng nhân dân Quận 1 tán thành với đánh giá về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận 1 trong 6 tháng đầu năm 2016 do Ủy ban nhân dân Quận 1 trình bày tại kỳ họp; thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu đã được Ủy ban nhân dân quận 1 trình và ý kiến của đại biểu tại kỳ họp.

Xem nội dung Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 1 trong 6 tháng cuối năm 2016 tại đây.

VP. HĐND và UBND Q1


     

 
Các Nghị quyết đã đưa
   Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận 1 giai đoạn 2016 - 2020 (08:19 - 16/09/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.