HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND

|

Văn bản của HĐND

Báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân quận 1 năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6

(ngày 14, 15 tháng 12 năm 2017)

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.


     
77.BC.HÐND.pdf

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.