KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001052
27/08/2017 19:52:56
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Nhà hát Bến Thành thuộc trung tâm VH quận 1 cắt một phần khuôn viên để cho tư nhân thuế để mở kinh doanh tiệc cuối và kinh doanh cafe dẫn tới việc khách đến Liên hệ công tác hoặc biểu diễn Văn nghệ không có chỗ để xe hơi, Thái độ của nhân viên bảo vệ rất hách dịch, hỗn láo với khách đến Liên hệ công tác, không nhận giữ xe mặc dù vẫn còn chỗ trống và có rất nhiều xe đậu trong khuôn viên. Do vậy, để tránh tình trạng khách đến có chỗ để xe và cũng là để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước đề nghị lãnh đạo quận cho thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý đúng qui định của pháp luật đồng thời cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Trân trọng!
Phản hồi
13/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 646/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Lý Hùng Nhân đến Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, Trung tâm Văn hóa Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Trung tâm Văn hóa Quận 1 có Công văn số 54/TTVH về việc trả lời phản ánh của ông Lý Hùng Nhân với nội dung như sau:
“Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sau khi kiểm tra đã tổ chức cuộc họp, mời Đội Bảo vệ và các bộ phận liên quan tường trình nội dung phản ánh trên Trang thông tin điện tử. Về nội dung phản ánh: Sân còn chỗ trống nhưng không giải quyết cho xe hơi đậu, xin giải thích rõ như sau: Nhà hát Bến Thành thuộc Trung tâm Văn hóa Quận 1 với sức chứa 1041 ghế, có sân để khách đậu xa ô tô với sức chứa tối đa khoảng 12 chiếc, khi tổ chức các chương trình có xe ô tô vào đậu, dù còn một ít khoảng trống nhưng theo quy định là để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không được đậu xe bít kín lối đi.
Từ trước đến nay, diện tích sân và khuôn viên của Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1 vẫn giữa nguyên hiện trạng cũ, không thay đổi diện tích.
Qua sự việc phản ánh và góp ý của người dân, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị nhất, đã họp rút kinh nghiệm, nhắc nhở, chấn chỉnh thái độ giao tiếp, ứng xử của bảo vệ cơ quan và toàn thể nhân viên. Hướng tới Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sẽ có kế hoạch bố trí, sắp xếp chỗ đậu xe hợp lý hơn để tạo thuận lợi cho người dân và các đơn vị đến tham gia các hoạt động tại Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1.
Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 cảm ơn người phản ánh: anh Lý Hùng Nhân đã đóng góp cho dơn vị trên tinh thần xây dựng, giúp hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 1 ngày càng tốt hơn”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến người dân được biết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001052
27/08/2017 19:52:56
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Nhà hát Bến Thành thuộc trung tâm VH quận 1 cắt một phần khuôn viên để cho tư nhân thuế để mở kinh doanh tiệc cuối và kinh doanh cafe dẫn tới việc khách đến Liên hệ công tác hoặc biểu diễn Văn nghệ không có chỗ để xe hơi, Thái độ của nhân viên bảo vệ rất hách dịch, hỗn láo với khách đến Liên hệ công tác, không nhận giữ xe mặc dù vẫn còn chỗ trống và có rất nhiều xe đậu trong khuôn viên. Do vậy, để tránh tình trạng khách đến có chỗ để xe và cũng là để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước đề nghị lãnh đạo quận cho thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý đúng qui định của pháp luật đồng thời cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Trân trọng!
Phản hồi
13/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 646/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Lý Hùng Nhân đến Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, Trung tâm Văn hóa Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Trung tâm Văn hóa Quận 1 có Công văn số 54/TTVH về việc trả lời phản ánh của ông Lý Hùng Nhân với nội dung như sau:
“Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sau khi kiểm tra đã tổ chức cuộc họp, mời Đội Bảo vệ và các bộ phận liên quan tường trình nội dung phản ánh trên Trang thông tin điện tử. Về nội dung phản ánh: Sân còn chỗ trống nhưng không giải quyết cho xe hơi đậu, xin giải thích rõ như sau: Nhà hát Bến Thành thuộc Trung tâm Văn hóa Quận 1 với sức chứa 1041 ghế, có sân để khách đậu xa ô tô với sức chứa tối đa khoảng 12 chiếc, khi tổ chức các chương trình có xe ô tô vào đậu, dù còn một ít khoảng trống nhưng theo quy định là để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không được đậu xe bít kín lối đi.
Từ trước đến nay, diện tích sân và khuôn viên của Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1 vẫn giữa nguyên hiện trạng cũ, không thay đổi diện tích.
Qua sự việc phản ánh và góp ý của người dân, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị nhất, đã họp rút kinh nghiệm, nhắc nhở, chấn chỉnh thái độ giao tiếp, ứng xử của bảo vệ cơ quan và toàn thể nhân viên. Hướng tới Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sẽ có kế hoạch bố trí, sắp xếp chỗ đậu xe hợp lý hơn để tạo thuận lợi cho người dân và các đơn vị đến tham gia các hoạt động tại Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1.
Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 cảm ơn người phản ánh: anh Lý Hùng Nhân đã đóng góp cho dơn vị trên tinh thần xây dựng, giúp hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 1 ngày càng tốt hơn”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến người dân được biết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001052
27/08/2017 19:52:56
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Nhà hát Bến Thành thuộc trung tâm VH quận 1 cắt một phần khuôn viên để cho tư nhân thuế để mở kinh doanh tiệc cuối và kinh doanh cafe dẫn tới việc khách đến Liên hệ công tác hoặc biểu diễn Văn nghệ không có chỗ để xe hơi, Thái độ của nhân viên bảo vệ rất hách dịch, hỗn láo với khách đến Liên hệ công tác, không nhận giữ xe mặc dù vẫn còn chỗ trống và có rất nhiều xe đậu trong khuôn viên. Do vậy, để tránh tình trạng khách đến có chỗ để xe và cũng là để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước đề nghị lãnh đạo quận cho thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý đúng qui định của pháp luật đồng thời cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Trân trọng!
Phản hồi
13/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 646/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Lý Hùng Nhân đến Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, Trung tâm Văn hóa Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Trung tâm Văn hóa Quận 1 có Công văn số 54/TTVH về việc trả lời phản ánh của ông Lý Hùng Nhân với nội dung như sau:
“Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sau khi kiểm tra đã tổ chức cuộc họp, mời Đội Bảo vệ và các bộ phận liên quan tường trình nội dung phản ánh trên Trang thông tin điện tử. Về nội dung phản ánh: Sân còn chỗ trống nhưng không giải quyết cho xe hơi đậu, xin giải thích rõ như sau: Nhà hát Bến Thành thuộc Trung tâm Văn hóa Quận 1 với sức chứa 1041 ghế, có sân để khách đậu xa ô tô với sức chứa tối đa khoảng 12 chiếc, khi tổ chức các chương trình có xe ô tô vào đậu, dù còn một ít khoảng trống nhưng theo quy định là để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không được đậu xe bít kín lối đi.
Từ trước đến nay, diện tích sân và khuôn viên của Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1 vẫn giữa nguyên hiện trạng cũ, không thay đổi diện tích.
Qua sự việc phản ánh và góp ý của người dân, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị nhất, đã họp rút kinh nghiệm, nhắc nhở, chấn chỉnh thái độ giao tiếp, ứng xử của bảo vệ cơ quan và toàn thể nhân viên. Hướng tới Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sẽ có kế hoạch bố trí, sắp xếp chỗ đậu xe hợp lý hơn để tạo thuận lợi cho người dân và các đơn vị đến tham gia các hoạt động tại Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1.
Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 cảm ơn người phản ánh: anh Lý Hùng Nhân đã đóng góp cho dơn vị trên tinh thần xây dựng, giúp hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 1 ngày càng tốt hơn”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến người dân được biết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001052
27/08/2017 19:52:56
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Nhà hát Bến Thành thuộc trung tâm VH quận 1 cắt một phần khuôn viên để cho tư nhân thuế để mở kinh doanh tiệc cuối và kinh doanh cafe dẫn tới việc khách đến Liên hệ công tác hoặc biểu diễn Văn nghệ không có chỗ để xe hơi, Thái độ của nhân viên bảo vệ rất hách dịch, hỗn láo với khách đến Liên hệ công tác, không nhận giữ xe mặc dù vẫn còn chỗ trống và có rất nhiều xe đậu trong khuôn viên. Do vậy, để tránh tình trạng khách đến có chỗ để xe và cũng là để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước đề nghị lãnh đạo quận cho thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý đúng qui định của pháp luật đồng thời cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Trân trọng!
Phản hồi
13/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 646/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Lý Hùng Nhân đến Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, Trung tâm Văn hóa Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Trung tâm Văn hóa Quận 1 có Công văn số 54/TTVH về việc trả lời phản ánh của ông Lý Hùng Nhân với nội dung như sau:
“Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sau khi kiểm tra đã tổ chức cuộc họp, mời Đội Bảo vệ và các bộ phận liên quan tường trình nội dung phản ánh trên Trang thông tin điện tử. Về nội dung phản ánh: Sân còn chỗ trống nhưng không giải quyết cho xe hơi đậu, xin giải thích rõ như sau: Nhà hát Bến Thành thuộc Trung tâm Văn hóa Quận 1 với sức chứa 1041 ghế, có sân để khách đậu xa ô tô với sức chứa tối đa khoảng 12 chiếc, khi tổ chức các chương trình có xe ô tô vào đậu, dù còn một ít khoảng trống nhưng theo quy định là để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không được đậu xe bít kín lối đi.
Từ trước đến nay, diện tích sân và khuôn viên của Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1 vẫn giữa nguyên hiện trạng cũ, không thay đổi diện tích.
Qua sự việc phản ánh và góp ý của người dân, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị nhất, đã họp rút kinh nghiệm, nhắc nhở, chấn chỉnh thái độ giao tiếp, ứng xử của bảo vệ cơ quan và toàn thể nhân viên. Hướng tới Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sẽ có kế hoạch bố trí, sắp xếp chỗ đậu xe hợp lý hơn để tạo thuận lợi cho người dân và các đơn vị đến tham gia các hoạt động tại Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1.
Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 cảm ơn người phản ánh: anh Lý Hùng Nhân đã đóng góp cho dơn vị trên tinh thần xây dựng, giúp hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 1 ngày càng tốt hơn”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến người dân được biết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001052
27/08/2017 19:52:56
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Nhà hát Bến Thành thuộc trung tâm VH quận 1 cắt một phần khuôn viên để cho tư nhân thuế để mở kinh doanh tiệc cuối và kinh doanh cafe dẫn tới việc khách đến Liên hệ công tác hoặc biểu diễn Văn nghệ không có chỗ để xe hơi, Thái độ của nhân viên bảo vệ rất hách dịch, hỗn láo với khách đến Liên hệ công tác, không nhận giữ xe mặc dù vẫn còn chỗ trống và có rất nhiều xe đậu trong khuôn viên. Do vậy, để tránh tình trạng khách đến có chỗ để xe và cũng là để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước đề nghị lãnh đạo quận cho thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý đúng qui định của pháp luật đồng thời cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Trân trọng!
Phản hồi
13/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 646/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Lý Hùng Nhân đến Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, Trung tâm Văn hóa Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Trung tâm Văn hóa Quận 1 có Công văn số 54/TTVH về việc trả lời phản ánh của ông Lý Hùng Nhân với nội dung như sau:
“Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sau khi kiểm tra đã tổ chức cuộc họp, mời Đội Bảo vệ và các bộ phận liên quan tường trình nội dung phản ánh trên Trang thông tin điện tử. Về nội dung phản ánh: Sân còn chỗ trống nhưng không giải quyết cho xe hơi đậu, xin giải thích rõ như sau: Nhà hát Bến Thành thuộc Trung tâm Văn hóa Quận 1 với sức chứa 1041 ghế, có sân để khách đậu xa ô tô với sức chứa tối đa khoảng 12 chiếc, khi tổ chức các chương trình có xe ô tô vào đậu, dù còn một ít khoảng trống nhưng theo quy định là để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không được đậu xe bít kín lối đi.
Từ trước đến nay, diện tích sân và khuôn viên của Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1 vẫn giữa nguyên hiện trạng cũ, không thay đổi diện tích.
Qua sự việc phản ánh và góp ý của người dân, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị nhất, đã họp rút kinh nghiệm, nhắc nhở, chấn chỉnh thái độ giao tiếp, ứng xử của bảo vệ cơ quan và toàn thể nhân viên. Hướng tới Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sẽ có kế hoạch bố trí, sắp xếp chỗ đậu xe hợp lý hơn để tạo thuận lợi cho người dân và các đơn vị đến tham gia các hoạt động tại Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1.
Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 cảm ơn người phản ánh: anh Lý Hùng Nhân đã đóng góp cho dơn vị trên tinh thần xây dựng, giúp hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 1 ngày càng tốt hơn”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến người dân được biết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001052
27/08/2017 19:52:56
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Nhà hát Bến Thành thuộc trung tâm VH quận 1 cắt một phần khuôn viên để cho tư nhân thuế để mở kinh doanh tiệc cuối và kinh doanh cafe dẫn tới việc khách đến Liên hệ công tác hoặc biểu diễn Văn nghệ không có chỗ để xe hơi, Thái độ của nhân viên bảo vệ rất hách dịch, hỗn láo với khách đến Liên hệ công tác, không nhận giữ xe mặc dù vẫn còn chỗ trống và có rất nhiều xe đậu trong khuôn viên. Do vậy, để tránh tình trạng khách đến có chỗ để xe và cũng là để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước đề nghị lãnh đạo quận cho thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý đúng qui định của pháp luật đồng thời cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Trân trọng!
Phản hồi
13/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 646/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Lý Hùng Nhân đến Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, Trung tâm Văn hóa Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Trung tâm Văn hóa Quận 1 có Công văn số 54/TTVH về việc trả lời phản ánh của ông Lý Hùng Nhân với nội dung như sau:
“Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sau khi kiểm tra đã tổ chức cuộc họp, mời Đội Bảo vệ và các bộ phận liên quan tường trình nội dung phản ánh trên Trang thông tin điện tử. Về nội dung phản ánh: Sân còn chỗ trống nhưng không giải quyết cho xe hơi đậu, xin giải thích rõ như sau: Nhà hát Bến Thành thuộc Trung tâm Văn hóa Quận 1 với sức chứa 1041 ghế, có sân để khách đậu xa ô tô với sức chứa tối đa khoảng 12 chiếc, khi tổ chức các chương trình có xe ô tô vào đậu, dù còn một ít khoảng trống nhưng theo quy định là để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không được đậu xe bít kín lối đi.
Từ trước đến nay, diện tích sân và khuôn viên của Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1 vẫn giữa nguyên hiện trạng cũ, không thay đổi diện tích.
Qua sự việc phản ánh và góp ý của người dân, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị nhất, đã họp rút kinh nghiệm, nhắc nhở, chấn chỉnh thái độ giao tiếp, ứng xử của bảo vệ cơ quan và toàn thể nhân viên. Hướng tới Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sẽ có kế hoạch bố trí, sắp xếp chỗ đậu xe hợp lý hơn để tạo thuận lợi cho người dân và các đơn vị đến tham gia các hoạt động tại Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1.
Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 cảm ơn người phản ánh: anh Lý Hùng Nhân đã đóng góp cho dơn vị trên tinh thần xây dựng, giúp hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 1 ngày càng tốt hơn”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến người dân được biết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001052
27/08/2017 19:52:56
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Nhà hát Bến Thành thuộc trung tâm VH quận 1 cắt một phần khuôn viên để cho tư nhân thuế để mở kinh doanh tiệc cuối và kinh doanh cafe dẫn tới việc khách đến Liên hệ công tác hoặc biểu diễn Văn nghệ không có chỗ để xe hơi, Thái độ của nhân viên bảo vệ rất hách dịch, hỗn láo với khách đến Liên hệ công tác, không nhận giữ xe mặc dù vẫn còn chỗ trống và có rất nhiều xe đậu trong khuôn viên. Do vậy, để tránh tình trạng khách đến có chỗ để xe và cũng là để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước đề nghị lãnh đạo quận cho thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý đúng qui định của pháp luật đồng thời cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Trân trọng!
Phản hồi
13/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 646/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Lý Hùng Nhân đến Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, Trung tâm Văn hóa Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Trung tâm Văn hóa Quận 1 có Công văn số 54/TTVH về việc trả lời phản ánh của ông Lý Hùng Nhân với nội dung như sau:
“Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sau khi kiểm tra đã tổ chức cuộc họp, mời Đội Bảo vệ và các bộ phận liên quan tường trình nội dung phản ánh trên Trang thông tin điện tử. Về nội dung phản ánh: Sân còn chỗ trống nhưng không giải quyết cho xe hơi đậu, xin giải thích rõ như sau: Nhà hát Bến Thành thuộc Trung tâm Văn hóa Quận 1 với sức chứa 1041 ghế, có sân để khách đậu xa ô tô với sức chứa tối đa khoảng 12 chiếc, khi tổ chức các chương trình có xe ô tô vào đậu, dù còn một ít khoảng trống nhưng theo quy định là để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không được đậu xe bít kín lối đi.
Từ trước đến nay, diện tích sân và khuôn viên của Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1 vẫn giữa nguyên hiện trạng cũ, không thay đổi diện tích.
Qua sự việc phản ánh và góp ý của người dân, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị nhất, đã họp rút kinh nghiệm, nhắc nhở, chấn chỉnh thái độ giao tiếp, ứng xử của bảo vệ cơ quan và toàn thể nhân viên. Hướng tới Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sẽ có kế hoạch bố trí, sắp xếp chỗ đậu xe hợp lý hơn để tạo thuận lợi cho người dân và các đơn vị đến tham gia các hoạt động tại Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1.
Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 cảm ơn người phản ánh: anh Lý Hùng Nhân đã đóng góp cho dơn vị trên tinh thần xây dựng, giúp hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 1 ngày càng tốt hơn”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến người dân được biết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001052
27/08/2017 19:52:56
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Nhà hát Bến Thành thuộc trung tâm VH quận 1 cắt một phần khuôn viên để cho tư nhân thuế để mở kinh doanh tiệc cuối và kinh doanh cafe dẫn tới việc khách đến Liên hệ công tác hoặc biểu diễn Văn nghệ không có chỗ để xe hơi, Thái độ của nhân viên bảo vệ rất hách dịch, hỗn láo với khách đến Liên hệ công tác, không nhận giữ xe mặc dù vẫn còn chỗ trống và có rất nhiều xe đậu trong khuôn viên. Do vậy, để tránh tình trạng khách đến có chỗ để xe và cũng là để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước đề nghị lãnh đạo quận cho thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý đúng qui định của pháp luật đồng thời cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Trân trọng!
Phản hồi
13/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 646/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Lý Hùng Nhân đến Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, Trung tâm Văn hóa Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Trung tâm Văn hóa Quận 1 có Công văn số 54/TTVH về việc trả lời phản ánh của ông Lý Hùng Nhân với nội dung như sau:
“Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sau khi kiểm tra đã tổ chức cuộc họp, mời Đội Bảo vệ và các bộ phận liên quan tường trình nội dung phản ánh trên Trang thông tin điện tử. Về nội dung phản ánh: Sân còn chỗ trống nhưng không giải quyết cho xe hơi đậu, xin giải thích rõ như sau: Nhà hát Bến Thành thuộc Trung tâm Văn hóa Quận 1 với sức chứa 1041 ghế, có sân để khách đậu xa ô tô với sức chứa tối đa khoảng 12 chiếc, khi tổ chức các chương trình có xe ô tô vào đậu, dù còn một ít khoảng trống nhưng theo quy định là để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không được đậu xe bít kín lối đi.
Từ trước đến nay, diện tích sân và khuôn viên của Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1 vẫn giữa nguyên hiện trạng cũ, không thay đổi diện tích.
Qua sự việc phản ánh và góp ý của người dân, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị nhất, đã họp rút kinh nghiệm, nhắc nhở, chấn chỉnh thái độ giao tiếp, ứng xử của bảo vệ cơ quan và toàn thể nhân viên. Hướng tới Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sẽ có kế hoạch bố trí, sắp xếp chỗ đậu xe hợp lý hơn để tạo thuận lợi cho người dân và các đơn vị đến tham gia các hoạt động tại Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1.
Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 cảm ơn người phản ánh: anh Lý Hùng Nhân đã đóng góp cho dơn vị trên tinh thần xây dựng, giúp hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 1 ngày càng tốt hơn”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến người dân được biết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001052
27/08/2017 19:52:56
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Nhà hát Bến Thành thuộc trung tâm VH quận 1 cắt một phần khuôn viên để cho tư nhân thuế để mở kinh doanh tiệc cuối và kinh doanh cafe dẫn tới việc khách đến Liên hệ công tác hoặc biểu diễn Văn nghệ không có chỗ để xe hơi, Thái độ của nhân viên bảo vệ rất hách dịch, hỗn láo với khách đến Liên hệ công tác, không nhận giữ xe mặc dù vẫn còn chỗ trống và có rất nhiều xe đậu trong khuôn viên. Do vậy, để tránh tình trạng khách đến có chỗ để xe và cũng là để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước đề nghị lãnh đạo quận cho thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý đúng qui định của pháp luật đồng thời cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Trân trọng!
Phản hồi
13/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 646/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Lý Hùng Nhân đến Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, Trung tâm Văn hóa Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Trung tâm Văn hóa Quận 1 có Công văn số 54/TTVH về việc trả lời phản ánh của ông Lý Hùng Nhân với nội dung như sau:
“Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sau khi kiểm tra đã tổ chức cuộc họp, mời Đội Bảo vệ và các bộ phận liên quan tường trình nội dung phản ánh trên Trang thông tin điện tử. Về nội dung phản ánh: Sân còn chỗ trống nhưng không giải quyết cho xe hơi đậu, xin giải thích rõ như sau: Nhà hát Bến Thành thuộc Trung tâm Văn hóa Quận 1 với sức chứa 1041 ghế, có sân để khách đậu xa ô tô với sức chứa tối đa khoảng 12 chiếc, khi tổ chức các chương trình có xe ô tô vào đậu, dù còn một ít khoảng trống nhưng theo quy định là để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không được đậu xe bít kín lối đi.
Từ trước đến nay, diện tích sân và khuôn viên của Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1 vẫn giữa nguyên hiện trạng cũ, không thay đổi diện tích.
Qua sự việc phản ánh và góp ý của người dân, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị nhất, đã họp rút kinh nghiệm, nhắc nhở, chấn chỉnh thái độ giao tiếp, ứng xử của bảo vệ cơ quan và toàn thể nhân viên. Hướng tới Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sẽ có kế hoạch bố trí, sắp xếp chỗ đậu xe hợp lý hơn để tạo thuận lợi cho người dân và các đơn vị đến tham gia các hoạt động tại Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1.
Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 cảm ơn người phản ánh: anh Lý Hùng Nhân đã đóng góp cho dơn vị trên tinh thần xây dựng, giúp hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 1 ngày càng tốt hơn”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến người dân được biết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001052
27/08/2017 19:52:56
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Nhà hát Bến Thành thuộc trung tâm VH quận 1 cắt một phần khuôn viên để cho tư nhân thuế để mở kinh doanh tiệc cuối và kinh doanh cafe dẫn tới việc khách đến Liên hệ công tác hoặc biểu diễn Văn nghệ không có chỗ để xe hơi, Thái độ của nhân viên bảo vệ rất hách dịch, hỗn láo với khách đến Liên hệ công tác, không nhận giữ xe mặc dù vẫn còn chỗ trống và có rất nhiều xe đậu trong khuôn viên. Do vậy, để tránh tình trạng khách đến có chỗ để xe và cũng là để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước đề nghị lãnh đạo quận cho thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý đúng qui định của pháp luật đồng thời cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Trân trọng!
Phản hồi
13/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 646/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Lý Hùng Nhân đến Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, Trung tâm Văn hóa Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Trung tâm Văn hóa Quận 1 có Công văn số 54/TTVH về việc trả lời phản ánh của ông Lý Hùng Nhân với nội dung như sau:
“Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sau khi kiểm tra đã tổ chức cuộc họp, mời Đội Bảo vệ và các bộ phận liên quan tường trình nội dung phản ánh trên Trang thông tin điện tử. Về nội dung phản ánh: Sân còn chỗ trống nhưng không giải quyết cho xe hơi đậu, xin giải thích rõ như sau: Nhà hát Bến Thành thuộc Trung tâm Văn hóa Quận 1 với sức chứa 1041 ghế, có sân để khách đậu xa ô tô với sức chứa tối đa khoảng 12 chiếc, khi tổ chức các chương trình có xe ô tô vào đậu, dù còn một ít khoảng trống nhưng theo quy định là để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không được đậu xe bít kín lối đi.
Từ trước đến nay, diện tích sân và khuôn viên của Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1 vẫn giữa nguyên hiện trạng cũ, không thay đổi diện tích.
Qua sự việc phản ánh và góp ý của người dân, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị nhất, đã họp rút kinh nghiệm, nhắc nhở, chấn chỉnh thái độ giao tiếp, ứng xử của bảo vệ cơ quan và toàn thể nhân viên. Hướng tới Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sẽ có kế hoạch bố trí, sắp xếp chỗ đậu xe hợp lý hơn để tạo thuận lợi cho người dân và các đơn vị đến tham gia các hoạt động tại Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1.
Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 cảm ơn người phản ánh: anh Lý Hùng Nhân đã đóng góp cho dơn vị trên tinh thần xây dựng, giúp hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 1 ngày càng tốt hơn”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến người dân được biết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001052
27/08/2017 19:52:56
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Nhà hát Bến Thành thuộc trung tâm VH quận 1 cắt một phần khuôn viên để cho tư nhân thuế để mở kinh doanh tiệc cuối và kinh doanh cafe dẫn tới việc khách đến Liên hệ công tác hoặc biểu diễn Văn nghệ không có chỗ để xe hơi, Thái độ của nhân viên bảo vệ rất hách dịch, hỗn láo với khách đến Liên hệ công tác, không nhận giữ xe mặc dù vẫn còn chỗ trống và có rất nhiều xe đậu trong khuôn viên. Do vậy, để tránh tình trạng khách đến có chỗ để xe và cũng là để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước đề nghị lãnh đạo quận cho thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý đúng qui định của pháp luật đồng thời cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Trân trọng!
Phản hồi
13/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 646/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Lý Hùng Nhân đến Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, Trung tâm Văn hóa Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Trung tâm Văn hóa Quận 1 có Công văn số 54/TTVH về việc trả lời phản ánh của ông Lý Hùng Nhân với nội dung như sau:
“Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sau khi kiểm tra đã tổ chức cuộc họp, mời Đội Bảo vệ và các bộ phận liên quan tường trình nội dung phản ánh trên Trang thông tin điện tử. Về nội dung phản ánh: Sân còn chỗ trống nhưng không giải quyết cho xe hơi đậu, xin giải thích rõ như sau: Nhà hát Bến Thành thuộc Trung tâm Văn hóa Quận 1 với sức chứa 1041 ghế, có sân để khách đậu xa ô tô với sức chứa tối đa khoảng 12 chiếc, khi tổ chức các chương trình có xe ô tô vào đậu, dù còn một ít khoảng trống nhưng theo quy định là để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không được đậu xe bít kín lối đi.
Từ trước đến nay, diện tích sân và khuôn viên của Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1 vẫn giữa nguyên hiện trạng cũ, không thay đổi diện tích.
Qua sự việc phản ánh và góp ý của người dân, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị nhất, đã họp rút kinh nghiệm, nhắc nhở, chấn chỉnh thái độ giao tiếp, ứng xử của bảo vệ cơ quan và toàn thể nhân viên. Hướng tới Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sẽ có kế hoạch bố trí, sắp xếp chỗ đậu xe hợp lý hơn để tạo thuận lợi cho người dân và các đơn vị đến tham gia các hoạt động tại Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1.
Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 cảm ơn người phản ánh: anh Lý Hùng Nhân đã đóng góp cho dơn vị trên tinh thần xây dựng, giúp hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 1 ngày càng tốt hơn”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến người dân được biết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001052
27/08/2017 19:52:56
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Nhà hát Bến Thành thuộc trung tâm VH quận 1 cắt một phần khuôn viên để cho tư nhân thuế để mở kinh doanh tiệc cuối và kinh doanh cafe dẫn tới việc khách đến Liên hệ công tác hoặc biểu diễn Văn nghệ không có chỗ để xe hơi, Thái độ của nhân viên bảo vệ rất hách dịch, hỗn láo với khách đến Liên hệ công tác, không nhận giữ xe mặc dù vẫn còn chỗ trống và có rất nhiều xe đậu trong khuôn viên. Do vậy, để tránh tình trạng khách đến có chỗ để xe và cũng là để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước đề nghị lãnh đạo quận cho thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý đúng qui định của pháp luật đồng thời cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Trân trọng!
Phản hồi
13/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 646/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Lý Hùng Nhân đến Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, Trung tâm Văn hóa Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Trung tâm Văn hóa Quận 1 có Công văn số 54/TTVH về việc trả lời phản ánh của ông Lý Hùng Nhân với nội dung như sau:
“Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sau khi kiểm tra đã tổ chức cuộc họp, mời Đội Bảo vệ và các bộ phận liên quan tường trình nội dung phản ánh trên Trang thông tin điện tử. Về nội dung phản ánh: Sân còn chỗ trống nhưng không giải quyết cho xe hơi đậu, xin giải thích rõ như sau: Nhà hát Bến Thành thuộc Trung tâm Văn hóa Quận 1 với sức chứa 1041 ghế, có sân để khách đậu xa ô tô với sức chứa tối đa khoảng 12 chiếc, khi tổ chức các chương trình có xe ô tô vào đậu, dù còn một ít khoảng trống nhưng theo quy định là để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không được đậu xe bít kín lối đi.
Từ trước đến nay, diện tích sân và khuôn viên của Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1 vẫn giữa nguyên hiện trạng cũ, không thay đổi diện tích.
Qua sự việc phản ánh và góp ý của người dân, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị nhất, đã họp rút kinh nghiệm, nhắc nhở, chấn chỉnh thái độ giao tiếp, ứng xử của bảo vệ cơ quan và toàn thể nhân viên. Hướng tới Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 sẽ có kế hoạch bố trí, sắp xếp chỗ đậu xe hợp lý hơn để tạo thuận lợi cho người dân và các đơn vị đến tham gia các hoạt động tại Nhà hát Bến Thành – Trung tâm Văn hóa Quận 1.
Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 cảm ơn người phản ánh: anh Lý Hùng Nhân đã đóng góp cho dơn vị trên tinh thần xây dựng, giúp hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 1 ngày càng tốt hơn”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến người dân được biết.
Trân trọng./.
Ý kiến của bạn