KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001449
11/02/2018 23:49:26
Tiếng ồn
Phường Nguyễn Thái Bình
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND TP HCM,
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND Q.1,
Quán Bar Air 360 Sky Lounge không biết được ĐẶC QUYỀN gì mà đêm nào cũng mở nhạc cực lớn, quậy phá, gây ồn ào đến tận 1,2g sáng. Quán Bar này ở tầng 22 toà nhà 138 Lê thị hồng Gấm, Phường Nguyễn thái Bình Quận 1, không biết vì sao lại không bị buộc phải CÁCH ÂM nhưng lại được phép mở nhạc cực lớn vào lúc 1,2 g sáng. Cư dân chúng tôi sinh sống quanh Quán Bar Air 360 thường xuyên đêm nào cũng phải chịu đựng tình trạng quậy phá ồn ào đến tận 1,2 giờ sáng và đã nhiều lần phản ảnh tình trạng này đến chính quyền Phường Nguyễn thái Bình, nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa được giải quyết .
Chúng tôi kính mong Chính Quyền các cấp khẩn cấp kiểm tra thực trạng hoạt động về đêm của Quán Bar Air 360 Sky Lounge để kịp thời xử lý, trả lại sự yên lành cho cư dân chúng tôi .
Trân trọng đội ơn.
Phản hồi
21/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001449
11/02/2018 23:49:26
Tiếng ồn
Phường Nguyễn Thái Bình
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND TP HCM,
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND Q.1,
Quán Bar Air 360 Sky Lounge không biết được ĐẶC QUYỀN gì mà đêm nào cũng mở nhạc cực lớn, quậy phá, gây ồn ào đến tận 1,2g sáng. Quán Bar này ở tầng 22 toà nhà 138 Lê thị hồng Gấm, Phường Nguyễn thái Bình Quận 1, không biết vì sao lại không bị buộc phải CÁCH ÂM nhưng lại được phép mở nhạc cực lớn vào lúc 1,2 g sáng. Cư dân chúng tôi sinh sống quanh Quán Bar Air 360 thường xuyên đêm nào cũng phải chịu đựng tình trạng quậy phá ồn ào đến tận 1,2 giờ sáng và đã nhiều lần phản ảnh tình trạng này đến chính quyền Phường Nguyễn thái Bình, nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa được giải quyết .
Chúng tôi kính mong Chính Quyền các cấp khẩn cấp kiểm tra thực trạng hoạt động về đêm của Quán Bar Air 360 Sky Lounge để kịp thời xử lý, trả lại sự yên lành cho cư dân chúng tôi .
Trân trọng đội ơn.
Phản hồi
21/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001449
11/02/2018 23:49:26
Tiếng ồn
Phường Nguyễn Thái Bình
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND TP HCM,
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND Q.1,
Quán Bar Air 360 Sky Lounge không biết được ĐẶC QUYỀN gì mà đêm nào cũng mở nhạc cực lớn, quậy phá, gây ồn ào đến tận 1,2g sáng. Quán Bar này ở tầng 22 toà nhà 138 Lê thị hồng Gấm, Phường Nguyễn thái Bình Quận 1, không biết vì sao lại không bị buộc phải CÁCH ÂM nhưng lại được phép mở nhạc cực lớn vào lúc 1,2 g sáng. Cư dân chúng tôi sinh sống quanh Quán Bar Air 360 thường xuyên đêm nào cũng phải chịu đựng tình trạng quậy phá ồn ào đến tận 1,2 giờ sáng và đã nhiều lần phản ảnh tình trạng này đến chính quyền Phường Nguyễn thái Bình, nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa được giải quyết .
Chúng tôi kính mong Chính Quyền các cấp khẩn cấp kiểm tra thực trạng hoạt động về đêm của Quán Bar Air 360 Sky Lounge để kịp thời xử lý, trả lại sự yên lành cho cư dân chúng tôi .
Trân trọng đội ơn.
Phản hồi
21/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001449
11/02/2018 23:49:26
Tiếng ồn
Phường Nguyễn Thái Bình
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND TP HCM,
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND Q.1,
Quán Bar Air 360 Sky Lounge không biết được ĐẶC QUYỀN gì mà đêm nào cũng mở nhạc cực lớn, quậy phá, gây ồn ào đến tận 1,2g sáng. Quán Bar này ở tầng 22 toà nhà 138 Lê thị hồng Gấm, Phường Nguyễn thái Bình Quận 1, không biết vì sao lại không bị buộc phải CÁCH ÂM nhưng lại được phép mở nhạc cực lớn vào lúc 1,2 g sáng. Cư dân chúng tôi sinh sống quanh Quán Bar Air 360 thường xuyên đêm nào cũng phải chịu đựng tình trạng quậy phá ồn ào đến tận 1,2 giờ sáng và đã nhiều lần phản ảnh tình trạng này đến chính quyền Phường Nguyễn thái Bình, nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa được giải quyết .
Chúng tôi kính mong Chính Quyền các cấp khẩn cấp kiểm tra thực trạng hoạt động về đêm của Quán Bar Air 360 Sky Lounge để kịp thời xử lý, trả lại sự yên lành cho cư dân chúng tôi .
Trân trọng đội ơn.
Phản hồi
21/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001449
11/02/2018 23:49:26
Tiếng ồn
Phường Nguyễn Thái Bình
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND TP HCM,
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND Q.1,
Quán Bar Air 360 Sky Lounge không biết được ĐẶC QUYỀN gì mà đêm nào cũng mở nhạc cực lớn, quậy phá, gây ồn ào đến tận 1,2g sáng. Quán Bar này ở tầng 22 toà nhà 138 Lê thị hồng Gấm, Phường Nguyễn thái Bình Quận 1, không biết vì sao lại không bị buộc phải CÁCH ÂM nhưng lại được phép mở nhạc cực lớn vào lúc 1,2 g sáng. Cư dân chúng tôi sinh sống quanh Quán Bar Air 360 thường xuyên đêm nào cũng phải chịu đựng tình trạng quậy phá ồn ào đến tận 1,2 giờ sáng và đã nhiều lần phản ảnh tình trạng này đến chính quyền Phường Nguyễn thái Bình, nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa được giải quyết .
Chúng tôi kính mong Chính Quyền các cấp khẩn cấp kiểm tra thực trạng hoạt động về đêm của Quán Bar Air 360 Sky Lounge để kịp thời xử lý, trả lại sự yên lành cho cư dân chúng tôi .
Trân trọng đội ơn.
Phản hồi
21/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001449
11/02/2018 23:49:26
Tiếng ồn
Phường Nguyễn Thái Bình
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND TP HCM,
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND Q.1,
Quán Bar Air 360 Sky Lounge không biết được ĐẶC QUYỀN gì mà đêm nào cũng mở nhạc cực lớn, quậy phá, gây ồn ào đến tận 1,2g sáng. Quán Bar này ở tầng 22 toà nhà 138 Lê thị hồng Gấm, Phường Nguyễn thái Bình Quận 1, không biết vì sao lại không bị buộc phải CÁCH ÂM nhưng lại được phép mở nhạc cực lớn vào lúc 1,2 g sáng. Cư dân chúng tôi sinh sống quanh Quán Bar Air 360 thường xuyên đêm nào cũng phải chịu đựng tình trạng quậy phá ồn ào đến tận 1,2 giờ sáng và đã nhiều lần phản ảnh tình trạng này đến chính quyền Phường Nguyễn thái Bình, nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa được giải quyết .
Chúng tôi kính mong Chính Quyền các cấp khẩn cấp kiểm tra thực trạng hoạt động về đêm của Quán Bar Air 360 Sky Lounge để kịp thời xử lý, trả lại sự yên lành cho cư dân chúng tôi .
Trân trọng đội ơn.
Phản hồi
21/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001449
11/02/2018 23:49:26
Tiếng ồn
Phường Nguyễn Thái Bình
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND TP HCM,
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND Q.1,
Quán Bar Air 360 Sky Lounge không biết được ĐẶC QUYỀN gì mà đêm nào cũng mở nhạc cực lớn, quậy phá, gây ồn ào đến tận 1,2g sáng. Quán Bar này ở tầng 22 toà nhà 138 Lê thị hồng Gấm, Phường Nguyễn thái Bình Quận 1, không biết vì sao lại không bị buộc phải CÁCH ÂM nhưng lại được phép mở nhạc cực lớn vào lúc 1,2 g sáng. Cư dân chúng tôi sinh sống quanh Quán Bar Air 360 thường xuyên đêm nào cũng phải chịu đựng tình trạng quậy phá ồn ào đến tận 1,2 giờ sáng và đã nhiều lần phản ảnh tình trạng này đến chính quyền Phường Nguyễn thái Bình, nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa được giải quyết .
Chúng tôi kính mong Chính Quyền các cấp khẩn cấp kiểm tra thực trạng hoạt động về đêm của Quán Bar Air 360 Sky Lounge để kịp thời xử lý, trả lại sự yên lành cho cư dân chúng tôi .
Trân trọng đội ơn.
Phản hồi
21/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001449
11/02/2018 23:49:26
Tiếng ồn
Phường Nguyễn Thái Bình
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND TP HCM,
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND Q.1,
Quán Bar Air 360 Sky Lounge không biết được ĐẶC QUYỀN gì mà đêm nào cũng mở nhạc cực lớn, quậy phá, gây ồn ào đến tận 1,2g sáng. Quán Bar này ở tầng 22 toà nhà 138 Lê thị hồng Gấm, Phường Nguyễn thái Bình Quận 1, không biết vì sao lại không bị buộc phải CÁCH ÂM nhưng lại được phép mở nhạc cực lớn vào lúc 1,2 g sáng. Cư dân chúng tôi sinh sống quanh Quán Bar Air 360 thường xuyên đêm nào cũng phải chịu đựng tình trạng quậy phá ồn ào đến tận 1,2 giờ sáng và đã nhiều lần phản ảnh tình trạng này đến chính quyền Phường Nguyễn thái Bình, nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa được giải quyết .
Chúng tôi kính mong Chính Quyền các cấp khẩn cấp kiểm tra thực trạng hoạt động về đêm của Quán Bar Air 360 Sky Lounge để kịp thời xử lý, trả lại sự yên lành cho cư dân chúng tôi .
Trân trọng đội ơn.
Phản hồi
21/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001449
11/02/2018 23:49:26
Tiếng ồn
Phường Nguyễn Thái Bình
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND TP HCM,
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND Q.1,
Quán Bar Air 360 Sky Lounge không biết được ĐẶC QUYỀN gì mà đêm nào cũng mở nhạc cực lớn, quậy phá, gây ồn ào đến tận 1,2g sáng. Quán Bar này ở tầng 22 toà nhà 138 Lê thị hồng Gấm, Phường Nguyễn thái Bình Quận 1, không biết vì sao lại không bị buộc phải CÁCH ÂM nhưng lại được phép mở nhạc cực lớn vào lúc 1,2 g sáng. Cư dân chúng tôi sinh sống quanh Quán Bar Air 360 thường xuyên đêm nào cũng phải chịu đựng tình trạng quậy phá ồn ào đến tận 1,2 giờ sáng và đã nhiều lần phản ảnh tình trạng này đến chính quyền Phường Nguyễn thái Bình, nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa được giải quyết .
Chúng tôi kính mong Chính Quyền các cấp khẩn cấp kiểm tra thực trạng hoạt động về đêm của Quán Bar Air 360 Sky Lounge để kịp thời xử lý, trả lại sự yên lành cho cư dân chúng tôi .
Trân trọng đội ơn.
Phản hồi
21/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001449
11/02/2018 23:49:26
Tiếng ồn
Phường Nguyễn Thái Bình
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND TP HCM,
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND Q.1,
Quán Bar Air 360 Sky Lounge không biết được ĐẶC QUYỀN gì mà đêm nào cũng mở nhạc cực lớn, quậy phá, gây ồn ào đến tận 1,2g sáng. Quán Bar này ở tầng 22 toà nhà 138 Lê thị hồng Gấm, Phường Nguyễn thái Bình Quận 1, không biết vì sao lại không bị buộc phải CÁCH ÂM nhưng lại được phép mở nhạc cực lớn vào lúc 1,2 g sáng. Cư dân chúng tôi sinh sống quanh Quán Bar Air 360 thường xuyên đêm nào cũng phải chịu đựng tình trạng quậy phá ồn ào đến tận 1,2 giờ sáng và đã nhiều lần phản ảnh tình trạng này đến chính quyền Phường Nguyễn thái Bình, nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa được giải quyết .
Chúng tôi kính mong Chính Quyền các cấp khẩn cấp kiểm tra thực trạng hoạt động về đêm của Quán Bar Air 360 Sky Lounge để kịp thời xử lý, trả lại sự yên lành cho cư dân chúng tôi .
Trân trọng đội ơn.
Phản hồi
21/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001449
11/02/2018 23:49:26
Tiếng ồn
Phường Nguyễn Thái Bình
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND TP HCM,
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND Q.1,
Quán Bar Air 360 Sky Lounge không biết được ĐẶC QUYỀN gì mà đêm nào cũng mở nhạc cực lớn, quậy phá, gây ồn ào đến tận 1,2g sáng. Quán Bar này ở tầng 22 toà nhà 138 Lê thị hồng Gấm, Phường Nguyễn thái Bình Quận 1, không biết vì sao lại không bị buộc phải CÁCH ÂM nhưng lại được phép mở nhạc cực lớn vào lúc 1,2 g sáng. Cư dân chúng tôi sinh sống quanh Quán Bar Air 360 thường xuyên đêm nào cũng phải chịu đựng tình trạng quậy phá ồn ào đến tận 1,2 giờ sáng và đã nhiều lần phản ảnh tình trạng này đến chính quyền Phường Nguyễn thái Bình, nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa được giải quyết .
Chúng tôi kính mong Chính Quyền các cấp khẩn cấp kiểm tra thực trạng hoạt động về đêm của Quán Bar Air 360 Sky Lounge để kịp thời xử lý, trả lại sự yên lành cho cư dân chúng tôi .
Trân trọng đội ơn.
Phản hồi
21/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001449
11/02/2018 23:49:26
Tiếng ồn
Phường Nguyễn Thái Bình
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND TP HCM,
Kính thưa Ông Chủ Tịch UBND Q.1,
Quán Bar Air 360 Sky Lounge không biết được ĐẶC QUYỀN gì mà đêm nào cũng mở nhạc cực lớn, quậy phá, gây ồn ào đến tận 1,2g sáng. Quán Bar này ở tầng 22 toà nhà 138 Lê thị hồng Gấm, Phường Nguyễn thái Bình Quận 1, không biết vì sao lại không bị buộc phải CÁCH ÂM nhưng lại được phép mở nhạc cực lớn vào lúc 1,2 g sáng. Cư dân chúng tôi sinh sống quanh Quán Bar Air 360 thường xuyên đêm nào cũng phải chịu đựng tình trạng quậy phá ồn ào đến tận 1,2 giờ sáng và đã nhiều lần phản ảnh tình trạng này đến chính quyền Phường Nguyễn thái Bình, nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa được giải quyết .
Chúng tôi kính mong Chính Quyền các cấp khẩn cấp kiểm tra thực trạng hoạt động về đêm của Quán Bar Air 360 Sky Lounge để kịp thời xử lý, trả lại sự yên lành cho cư dân chúng tôi .
Trân trọng đội ơn.
Phản hồi
21/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ý kiến của bạn