KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001580
13/04/2018 00:48:22
Khác
Quận 1
Tôi xin phản ánh về lòng đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lương Hữu Khánh sao khi ngầm hoá xong không tái lập tốt mà rất lồi lõm, khu trung tâm mà thi công rất ẩu. Quận cũng chưa có làm việc nghiêm túc với đơn vị thi công hay sao?
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 174/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Tư Duy đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão có Công văn số 228/UBND trả lời thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão phối hợp Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thi công ngầm hóa tuyến đường Lương Hữu Khánh kiểm tra thực tế và ghi nhận cụ thể như sau:
- Tuyến đường Lương Hữu Khánh đã thi công ngầm hóa lưới điện (chưa kéo cáp và hạ trụ). Tại vị trí phối đào đã thảm nhựa bê tông tái lập mặt bằng, tuy nhiên có một số vị trí mặt đường bị sụp lún bề mặt (trước nhà số 37B Lương Hữu Khánh, 4B Lương Hữu Khánh, gần giao lộ Lương Hữu Khánh – Bùi Thị Xuân, đối diện nhà số 35 Lương Hữu Khánh).
- Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đầu hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai đến trước nhà 177 Nguyễn Thị Minh Khai) lòng đường bị sụp lún bề mặt; giao lộ Tôn Thất Tùng – Nguyễn Thị Minh Khai về mặt bị lồi lõm, sụp lún mặt đường.
Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục bù lún mặt đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông tại khu vực.
Hiện tại tuyến đường Lương Hữu Khánh đã khắc phục xong. Đối với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin đến Công ty Điện lực Sài Gòn để kiểm tra, xử lý khắc phục”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến ông Tư Duy được rõ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001580
13/04/2018 00:48:22
Khác
Quận 1
Tôi xin phản ánh về lòng đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lương Hữu Khánh sao khi ngầm hoá xong không tái lập tốt mà rất lồi lõm, khu trung tâm mà thi công rất ẩu. Quận cũng chưa có làm việc nghiêm túc với đơn vị thi công hay sao?
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 174/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Tư Duy đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão có Công văn số 228/UBND trả lời thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão phối hợp Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thi công ngầm hóa tuyến đường Lương Hữu Khánh kiểm tra thực tế và ghi nhận cụ thể như sau:
- Tuyến đường Lương Hữu Khánh đã thi công ngầm hóa lưới điện (chưa kéo cáp và hạ trụ). Tại vị trí phối đào đã thảm nhựa bê tông tái lập mặt bằng, tuy nhiên có một số vị trí mặt đường bị sụp lún bề mặt (trước nhà số 37B Lương Hữu Khánh, 4B Lương Hữu Khánh, gần giao lộ Lương Hữu Khánh – Bùi Thị Xuân, đối diện nhà số 35 Lương Hữu Khánh).
- Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đầu hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai đến trước nhà 177 Nguyễn Thị Minh Khai) lòng đường bị sụp lún bề mặt; giao lộ Tôn Thất Tùng – Nguyễn Thị Minh Khai về mặt bị lồi lõm, sụp lún mặt đường.
Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục bù lún mặt đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông tại khu vực.
Hiện tại tuyến đường Lương Hữu Khánh đã khắc phục xong. Đối với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin đến Công ty Điện lực Sài Gòn để kiểm tra, xử lý khắc phục”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến ông Tư Duy được rõ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001580
13/04/2018 00:48:22
Khác
Quận 1
Tôi xin phản ánh về lòng đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lương Hữu Khánh sao khi ngầm hoá xong không tái lập tốt mà rất lồi lõm, khu trung tâm mà thi công rất ẩu. Quận cũng chưa có làm việc nghiêm túc với đơn vị thi công hay sao?
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 174/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Tư Duy đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão có Công văn số 228/UBND trả lời thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão phối hợp Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thi công ngầm hóa tuyến đường Lương Hữu Khánh kiểm tra thực tế và ghi nhận cụ thể như sau:
- Tuyến đường Lương Hữu Khánh đã thi công ngầm hóa lưới điện (chưa kéo cáp và hạ trụ). Tại vị trí phối đào đã thảm nhựa bê tông tái lập mặt bằng, tuy nhiên có một số vị trí mặt đường bị sụp lún bề mặt (trước nhà số 37B Lương Hữu Khánh, 4B Lương Hữu Khánh, gần giao lộ Lương Hữu Khánh – Bùi Thị Xuân, đối diện nhà số 35 Lương Hữu Khánh).
- Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đầu hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai đến trước nhà 177 Nguyễn Thị Minh Khai) lòng đường bị sụp lún bề mặt; giao lộ Tôn Thất Tùng – Nguyễn Thị Minh Khai về mặt bị lồi lõm, sụp lún mặt đường.
Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục bù lún mặt đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông tại khu vực.
Hiện tại tuyến đường Lương Hữu Khánh đã khắc phục xong. Đối với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin đến Công ty Điện lực Sài Gòn để kiểm tra, xử lý khắc phục”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến ông Tư Duy được rõ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001580
13/04/2018 00:48:22
Khác
Quận 1
Tôi xin phản ánh về lòng đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lương Hữu Khánh sao khi ngầm hoá xong không tái lập tốt mà rất lồi lõm, khu trung tâm mà thi công rất ẩu. Quận cũng chưa có làm việc nghiêm túc với đơn vị thi công hay sao?
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 174/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Tư Duy đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão có Công văn số 228/UBND trả lời thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão phối hợp Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thi công ngầm hóa tuyến đường Lương Hữu Khánh kiểm tra thực tế và ghi nhận cụ thể như sau:
- Tuyến đường Lương Hữu Khánh đã thi công ngầm hóa lưới điện (chưa kéo cáp và hạ trụ). Tại vị trí phối đào đã thảm nhựa bê tông tái lập mặt bằng, tuy nhiên có một số vị trí mặt đường bị sụp lún bề mặt (trước nhà số 37B Lương Hữu Khánh, 4B Lương Hữu Khánh, gần giao lộ Lương Hữu Khánh – Bùi Thị Xuân, đối diện nhà số 35 Lương Hữu Khánh).
- Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đầu hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai đến trước nhà 177 Nguyễn Thị Minh Khai) lòng đường bị sụp lún bề mặt; giao lộ Tôn Thất Tùng – Nguyễn Thị Minh Khai về mặt bị lồi lõm, sụp lún mặt đường.
Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục bù lún mặt đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông tại khu vực.
Hiện tại tuyến đường Lương Hữu Khánh đã khắc phục xong. Đối với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin đến Công ty Điện lực Sài Gòn để kiểm tra, xử lý khắc phục”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến ông Tư Duy được rõ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001580
13/04/2018 00:48:22
Khác
Quận 1
Tôi xin phản ánh về lòng đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lương Hữu Khánh sao khi ngầm hoá xong không tái lập tốt mà rất lồi lõm, khu trung tâm mà thi công rất ẩu. Quận cũng chưa có làm việc nghiêm túc với đơn vị thi công hay sao?
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 174/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Tư Duy đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão có Công văn số 228/UBND trả lời thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão phối hợp Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thi công ngầm hóa tuyến đường Lương Hữu Khánh kiểm tra thực tế và ghi nhận cụ thể như sau:
- Tuyến đường Lương Hữu Khánh đã thi công ngầm hóa lưới điện (chưa kéo cáp và hạ trụ). Tại vị trí phối đào đã thảm nhựa bê tông tái lập mặt bằng, tuy nhiên có một số vị trí mặt đường bị sụp lún bề mặt (trước nhà số 37B Lương Hữu Khánh, 4B Lương Hữu Khánh, gần giao lộ Lương Hữu Khánh – Bùi Thị Xuân, đối diện nhà số 35 Lương Hữu Khánh).
- Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đầu hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai đến trước nhà 177 Nguyễn Thị Minh Khai) lòng đường bị sụp lún bề mặt; giao lộ Tôn Thất Tùng – Nguyễn Thị Minh Khai về mặt bị lồi lõm, sụp lún mặt đường.
Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục bù lún mặt đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông tại khu vực.
Hiện tại tuyến đường Lương Hữu Khánh đã khắc phục xong. Đối với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin đến Công ty Điện lực Sài Gòn để kiểm tra, xử lý khắc phục”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến ông Tư Duy được rõ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001580
13/04/2018 00:48:22
Khác
Quận 1
Tôi xin phản ánh về lòng đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lương Hữu Khánh sao khi ngầm hoá xong không tái lập tốt mà rất lồi lõm, khu trung tâm mà thi công rất ẩu. Quận cũng chưa có làm việc nghiêm túc với đơn vị thi công hay sao?
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 174/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Tư Duy đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão có Công văn số 228/UBND trả lời thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão phối hợp Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thi công ngầm hóa tuyến đường Lương Hữu Khánh kiểm tra thực tế và ghi nhận cụ thể như sau:
- Tuyến đường Lương Hữu Khánh đã thi công ngầm hóa lưới điện (chưa kéo cáp và hạ trụ). Tại vị trí phối đào đã thảm nhựa bê tông tái lập mặt bằng, tuy nhiên có một số vị trí mặt đường bị sụp lún bề mặt (trước nhà số 37B Lương Hữu Khánh, 4B Lương Hữu Khánh, gần giao lộ Lương Hữu Khánh – Bùi Thị Xuân, đối diện nhà số 35 Lương Hữu Khánh).
- Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đầu hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai đến trước nhà 177 Nguyễn Thị Minh Khai) lòng đường bị sụp lún bề mặt; giao lộ Tôn Thất Tùng – Nguyễn Thị Minh Khai về mặt bị lồi lõm, sụp lún mặt đường.
Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục bù lún mặt đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông tại khu vực.
Hiện tại tuyến đường Lương Hữu Khánh đã khắc phục xong. Đối với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin đến Công ty Điện lực Sài Gòn để kiểm tra, xử lý khắc phục”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến ông Tư Duy được rõ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001580
13/04/2018 00:48:22
Khác
Quận 1
Tôi xin phản ánh về lòng đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lương Hữu Khánh sao khi ngầm hoá xong không tái lập tốt mà rất lồi lõm, khu trung tâm mà thi công rất ẩu. Quận cũng chưa có làm việc nghiêm túc với đơn vị thi công hay sao?
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 174/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Tư Duy đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão có Công văn số 228/UBND trả lời thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão phối hợp Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thi công ngầm hóa tuyến đường Lương Hữu Khánh kiểm tra thực tế và ghi nhận cụ thể như sau:
- Tuyến đường Lương Hữu Khánh đã thi công ngầm hóa lưới điện (chưa kéo cáp và hạ trụ). Tại vị trí phối đào đã thảm nhựa bê tông tái lập mặt bằng, tuy nhiên có một số vị trí mặt đường bị sụp lún bề mặt (trước nhà số 37B Lương Hữu Khánh, 4B Lương Hữu Khánh, gần giao lộ Lương Hữu Khánh – Bùi Thị Xuân, đối diện nhà số 35 Lương Hữu Khánh).
- Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đầu hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai đến trước nhà 177 Nguyễn Thị Minh Khai) lòng đường bị sụp lún bề mặt; giao lộ Tôn Thất Tùng – Nguyễn Thị Minh Khai về mặt bị lồi lõm, sụp lún mặt đường.
Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục bù lún mặt đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông tại khu vực.
Hiện tại tuyến đường Lương Hữu Khánh đã khắc phục xong. Đối với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin đến Công ty Điện lực Sài Gòn để kiểm tra, xử lý khắc phục”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến ông Tư Duy được rõ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001580
13/04/2018 00:48:22
Khác
Quận 1
Tôi xin phản ánh về lòng đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lương Hữu Khánh sao khi ngầm hoá xong không tái lập tốt mà rất lồi lõm, khu trung tâm mà thi công rất ẩu. Quận cũng chưa có làm việc nghiêm túc với đơn vị thi công hay sao?
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 174/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Tư Duy đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão có Công văn số 228/UBND trả lời thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão phối hợp Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thi công ngầm hóa tuyến đường Lương Hữu Khánh kiểm tra thực tế và ghi nhận cụ thể như sau:
- Tuyến đường Lương Hữu Khánh đã thi công ngầm hóa lưới điện (chưa kéo cáp và hạ trụ). Tại vị trí phối đào đã thảm nhựa bê tông tái lập mặt bằng, tuy nhiên có một số vị trí mặt đường bị sụp lún bề mặt (trước nhà số 37B Lương Hữu Khánh, 4B Lương Hữu Khánh, gần giao lộ Lương Hữu Khánh – Bùi Thị Xuân, đối diện nhà số 35 Lương Hữu Khánh).
- Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đầu hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai đến trước nhà 177 Nguyễn Thị Minh Khai) lòng đường bị sụp lún bề mặt; giao lộ Tôn Thất Tùng – Nguyễn Thị Minh Khai về mặt bị lồi lõm, sụp lún mặt đường.
Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục bù lún mặt đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông tại khu vực.
Hiện tại tuyến đường Lương Hữu Khánh đã khắc phục xong. Đối với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin đến Công ty Điện lực Sài Gòn để kiểm tra, xử lý khắc phục”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến ông Tư Duy được rõ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001580
13/04/2018 00:48:22
Khác
Quận 1
Tôi xin phản ánh về lòng đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lương Hữu Khánh sao khi ngầm hoá xong không tái lập tốt mà rất lồi lõm, khu trung tâm mà thi công rất ẩu. Quận cũng chưa có làm việc nghiêm túc với đơn vị thi công hay sao?
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 174/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Tư Duy đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão có Công văn số 228/UBND trả lời thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão phối hợp Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thi công ngầm hóa tuyến đường Lương Hữu Khánh kiểm tra thực tế và ghi nhận cụ thể như sau:
- Tuyến đường Lương Hữu Khánh đã thi công ngầm hóa lưới điện (chưa kéo cáp và hạ trụ). Tại vị trí phối đào đã thảm nhựa bê tông tái lập mặt bằng, tuy nhiên có một số vị trí mặt đường bị sụp lún bề mặt (trước nhà số 37B Lương Hữu Khánh, 4B Lương Hữu Khánh, gần giao lộ Lương Hữu Khánh – Bùi Thị Xuân, đối diện nhà số 35 Lương Hữu Khánh).
- Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đầu hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai đến trước nhà 177 Nguyễn Thị Minh Khai) lòng đường bị sụp lún bề mặt; giao lộ Tôn Thất Tùng – Nguyễn Thị Minh Khai về mặt bị lồi lõm, sụp lún mặt đường.
Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục bù lún mặt đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông tại khu vực.
Hiện tại tuyến đường Lương Hữu Khánh đã khắc phục xong. Đối với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin đến Công ty Điện lực Sài Gòn để kiểm tra, xử lý khắc phục”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến ông Tư Duy được rõ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001580
13/04/2018 00:48:22
Khác
Quận 1
Tôi xin phản ánh về lòng đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lương Hữu Khánh sao khi ngầm hoá xong không tái lập tốt mà rất lồi lõm, khu trung tâm mà thi công rất ẩu. Quận cũng chưa có làm việc nghiêm túc với đơn vị thi công hay sao?
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 174/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Tư Duy đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão có Công văn số 228/UBND trả lời thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão phối hợp Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thi công ngầm hóa tuyến đường Lương Hữu Khánh kiểm tra thực tế và ghi nhận cụ thể như sau:
- Tuyến đường Lương Hữu Khánh đã thi công ngầm hóa lưới điện (chưa kéo cáp và hạ trụ). Tại vị trí phối đào đã thảm nhựa bê tông tái lập mặt bằng, tuy nhiên có một số vị trí mặt đường bị sụp lún bề mặt (trước nhà số 37B Lương Hữu Khánh, 4B Lương Hữu Khánh, gần giao lộ Lương Hữu Khánh – Bùi Thị Xuân, đối diện nhà số 35 Lương Hữu Khánh).
- Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đầu hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai đến trước nhà 177 Nguyễn Thị Minh Khai) lòng đường bị sụp lún bề mặt; giao lộ Tôn Thất Tùng – Nguyễn Thị Minh Khai về mặt bị lồi lõm, sụp lún mặt đường.
Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục bù lún mặt đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông tại khu vực.
Hiện tại tuyến đường Lương Hữu Khánh đã khắc phục xong. Đối với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin đến Công ty Điện lực Sài Gòn để kiểm tra, xử lý khắc phục”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến ông Tư Duy được rõ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001580
13/04/2018 00:48:22
Khác
Quận 1
Tôi xin phản ánh về lòng đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lương Hữu Khánh sao khi ngầm hoá xong không tái lập tốt mà rất lồi lõm, khu trung tâm mà thi công rất ẩu. Quận cũng chưa có làm việc nghiêm túc với đơn vị thi công hay sao?
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 174/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Tư Duy đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão có Công văn số 228/UBND trả lời thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão phối hợp Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thi công ngầm hóa tuyến đường Lương Hữu Khánh kiểm tra thực tế và ghi nhận cụ thể như sau:
- Tuyến đường Lương Hữu Khánh đã thi công ngầm hóa lưới điện (chưa kéo cáp và hạ trụ). Tại vị trí phối đào đã thảm nhựa bê tông tái lập mặt bằng, tuy nhiên có một số vị trí mặt đường bị sụp lún bề mặt (trước nhà số 37B Lương Hữu Khánh, 4B Lương Hữu Khánh, gần giao lộ Lương Hữu Khánh – Bùi Thị Xuân, đối diện nhà số 35 Lương Hữu Khánh).
- Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đầu hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai đến trước nhà 177 Nguyễn Thị Minh Khai) lòng đường bị sụp lún bề mặt; giao lộ Tôn Thất Tùng – Nguyễn Thị Minh Khai về mặt bị lồi lõm, sụp lún mặt đường.
Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục bù lún mặt đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông tại khu vực.
Hiện tại tuyến đường Lương Hữu Khánh đã khắc phục xong. Đối với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin đến Công ty Điện lực Sài Gòn để kiểm tra, xử lý khắc phục”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến ông Tư Duy được rõ.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001580
13/04/2018 00:48:22
Khác
Quận 1
Tôi xin phản ánh về lòng đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lương Hữu Khánh sao khi ngầm hoá xong không tái lập tốt mà rất lồi lõm, khu trung tâm mà thi công rất ẩu. Quận cũng chưa có làm việc nghiêm túc với đơn vị thi công hay sao?
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 174/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Tư Duy đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão có Công văn số 228/UBND trả lời thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão phối hợp Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thi công ngầm hóa tuyến đường Lương Hữu Khánh kiểm tra thực tế và ghi nhận cụ thể như sau:
- Tuyến đường Lương Hữu Khánh đã thi công ngầm hóa lưới điện (chưa kéo cáp và hạ trụ). Tại vị trí phối đào đã thảm nhựa bê tông tái lập mặt bằng, tuy nhiên có một số vị trí mặt đường bị sụp lún bề mặt (trước nhà số 37B Lương Hữu Khánh, 4B Lương Hữu Khánh, gần giao lộ Lương Hữu Khánh – Bùi Thị Xuân, đối diện nhà số 35 Lương Hữu Khánh).
- Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đầu hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai đến trước nhà 177 Nguyễn Thị Minh Khai) lòng đường bị sụp lún bề mặt; giao lộ Tôn Thất Tùng – Nguyễn Thị Minh Khai về mặt bị lồi lõm, sụp lún mặt đường.
Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục bù lún mặt đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông tại khu vực.
Hiện tại tuyến đường Lương Hữu Khánh đã khắc phục xong. Đối với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ban Quản lý dự án lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin đến Công ty Điện lực Sài Gòn để kiểm tra, xử lý khắc phục”.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin đến ông Tư Duy được rõ.
Trân trọng./.
Ý kiến của bạn