DOANH NGHIỆP

|

Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1

Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1 là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1, được Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập tại Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 và được bổ sung chức năng, nhiệm vụ tại Quyết định số 6246/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015.

Địa chỉ: 14 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Điện thoại: 08 38225561
Giờ hoạt động: Giờ hành chính từ 8g - 17g, thứ hai đến thứ 6
Website: www.ttcnttq1.gov.vn
Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ thông tin.
>>Xem Bản Đồ
Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1 có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau:
- Tư vấn các dự án công nghệ thông tin; thiết kế cung cấp sản phẩm phần mềm cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị.
- Quản lý thông tin, dữ liệu và điều phối hoạt động của hệ thống mạng trung tâm đảm bảo tính thống nhất, tập trung trên toàn địa bàn thành phố.
- Hợp tác thực hiện các dịch vụ và sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
Ý kiến của bạn

Chương Trình Khuyến Mãi

Tìm Kiếm

Địa Điểm Tham Quan

Bản Đồ Tìm Kiếm