THÔNG TIN VỀ THUẾ * Hóa đơn điện tử

|

Hóa đơn điện tử

Một số nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử
Để tạo điều kiện cho Doanh nghiệp nắm bắt quy định mới về hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 giới thiệu một số nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Chi tiết...
 
Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn một số điều Nghị định 119/2019/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Ngày 30/09/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT- BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019.

Chi tiết...
 
Những nội dung cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử

Theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trong đó “...Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn.”. Do đó, hiện nay Chi cục Thuế Quận 1 đã và đang tiếp nhận một lượng lớn quyết định áp dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế đóng trên địa bàn Quận 1. Trong quá trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế Quận 1 tổng hợp những lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử thông qua các câu hỏi và trả lời như sau:

Chi tiết...
 
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.