THÔNG TIN VỀ THUẾ * Hóa đơn điện tử

|

Hóa đơn điện tử

Một số nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Để tạo điều kiện cho Doanh nghiệp nắm bắt quy định mới về hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 giới thiệu một số nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 

     
191015_CV4178Diem moi TT68Hoa don dien tu_TCT.pdf

 
Các Hóa đơn điện tử đã đưa
   Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn một số điều Nghị định 119/2019/NĐ-CP về hóa đơn điện tử (08:41 - 15/10/2019)
   Những nội dung cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử (09:53 - 02/10/2019)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.