THÔNG TIN VỀ THUẾ * Thủ tục hành chính thuế

|

Thủ tục hành chính thuế

Thông báo về việc hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2019

Chi cục thuế Quận 1 hướng dẫn thủ tục Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2019.

Chi tiết...
 
18 điểm mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4409/TCT-KK ngày 30/10/2019 về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 20/09/2019 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/ 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
Chi tiết...
 
Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc)

Thủ tục hành chính thuế 01: 

Tên thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc).

Cơ quan thuế thực hiện: Chi cục Thuế

Văn bản quy định: Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Quyết định công bố: 1500/QĐ-BTC

Chi tiết...
 
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.