THÔNG TIN VỀ THUẾ * Thuế đối với hộ kinh doanh

|

Thuế đối với hộ kinh doanh

Thông báo về việc đề nghị miễn, giảm thuế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của cá nhân kinh doanh

THÔNG BÁO

V/v đề nghị miễn, giảm thuế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của cá nhân kinh doanh

Chi tiết...
 
Xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp

Đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh khi chuyển đổi lên doanh nghiệp để được hạch toán và tính vào chi phí đuợc trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thì thực hiện như sau:

Chi tiết...
 
Ngưỡng doanh thu chịu thuế và cấp hoá đơn lẻ đối với cá nhân cho thuê tài sản

"Trường hợp cá nhân phát sinh hợp đồng cho thuê tài sản mà tổng doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNCN, kể cả trường hợp thời hạn cho thuê trên hợp đồng không đủ 12 tháng của năm dương lịch. Cơ quan Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho doanh nghiệp thuê kể cả trường hợp doanh thu cho thuê trên 100 triệu đồng/năm."

Chi tiết...
 
Ủy nhiệm thu thuế đối với hộ khoán

Ủy nhiệm thu thuế đối với hộ khoán trên địa bàn Quận 1, người nộp thuế không phải rời khỏi nơi kinh doanh khi đi hoàn thành nghĩa vụ thuế, giảm thiểu rủi ro trong thực hiện việc nộp tiền thuế,gia tăng tiện ích cho người nộp thuế thông qua việc đa dạng hóa các hình thức thanh toán, tiết kiệm thời gian của người nộp thuế, được phục vụ một cách chuyên nghiệp tại nhà.

Chi tiết...
 
Thuế đối với cá nhân nhận được doanh thu được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải với các tổ chức
Ngưỡng doanh thu phải nộp thuế, số thuế phải nộp, doanh thu tính thuế, giảm trừ gia cảnh, khai nộp thuế, cấp chứng từ khấu trừ thuế đối với cá nhân nhận được doanh thu được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải với các tổ chức.
Chi tiết...
 
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.