THÔNG TIN VỀ THUẾ * Thuế đối với hộ kinh doanh

|

Thuế đối với hộ kinh doanh

Ủy nhiệm thu thuế đối với hộ khoán

Ủy nhiệm thu thuế đối với hộ khoán trên địa bàn Quận 1, người nộp thuế không phải rời khỏi nơi kinh doanh khi đi hoàn thành nghĩa vụ thuế, giảm thiểu rủi ro trong thực hiện việc nộp tiền thuế,gia tăng tiện ích cho người nộp thuế thông qua việc đa dạng hóa các hình thức thanh toán, tiết kiệm thời gian của người nộp thuế, được phục vụ một cách chuyên nghiệp tại nhà.

 
 • Mục đích triển khai ủy nhiệm thu thuế.

- Giảm sự quá tải của các điểm thu vào những thời gian cao điểm khi các hộ tập trung đi nộp thuế.

- Tiện lợi cho người nộp thuế không phải rời khỏi nơi kinh doanh khi đi hoàn thành nghĩa vụ thuế.

- Giảm thiểu nguy cơ tiêu cực tiềm ẩn có thể phát sinh trong công tác thu thuế.

- Chuyên nghiệp hơn công tác quản lý thuế theo xu hướng ứng dụng CNTT.

- Tận dụng nguồn lực xã hội tăng cường cho công tác thu thuế, tiết kiệm chi phí nhân sự.

 • Lợi ích của việc triển khai ủy nhiệm thu thuế.

- Chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức quản lý, thu thuế đối với các hộ kinh doanh nộp thuế khoán trên địa bàn.

- Gia tăng tiện ích cho người nộp thuế thông qua việc đa dạng hóa các hình thức thanh toán, tiết kiệm thời gian của người nộp thuế.

- Tăng cường ứng dụng CNTT và chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý thuế theo hướng đồng bộ, minh bạch, hiệu quả, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của ngành thuế.

- Đẩy nhanh tốc độ thu thuế nộp vào Ngân sách Nhà nước.

- Giảm thiểu các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn

 • Kể từ ngày 01/07/2019 nhân viên Phòng kinh doanh Bưu điện Trung tâm Sài Gòn nhận nhiệm vu thu thuế tại địa bàn Quận 1, bao gồm:
 1. Ông Trần Lê Phúc Nguyên (CCCD: 079078009507) - Mã nhân viên: 08K95, nhiệm vụ thu thuế tại Phường Tân Định, Phường Đa Kao;
 2. Ông Nguyễn Viết Nam (CMND: 241393467) - Mã nhân viên: 08K86, nhiệm vụ thu thuế tại Phường Bến Nghé;
 3. Ông Tăng Minh Đức (CMND: 381008814) - Mã nhân viên: 08K46, nhiệm vụ thu thuế tại Phường Bến Thành;
 4. Ông Nguyễn Hoàng Phú Quốc (CCCD: 082085000366) - Mã nhân viên: 08K99, nhiệm vụ thu thuế tại Phường Bến Thành. 
 • Kể từ ngày 05/07/2019 nhân viên Phòng kinh doanh Bưu điện Trung tâm Sài Gòn nhận nhiệm vu thu thuế tại địa bàn Quận 1, bao gồm: 
 1. Ông Lê Nguyễn Duy Hảo (CMND 023076776) - Mã nhân viên: 08K87, nhiệm vụ thu thuế tại Phường Phạm Ngũ Lão, Phường Cô Giang;
 2. Ông Hóa Chơn Vũ (CMND: 024246602) - Mã nhân viên: 08K06, nhiệm vụ thu thuế tại Phường Nguyễn Thái Bình, Phường Cầu Ông Lãnh;
 3. Bà Hồ Linh Thùy (CMND: 023591768) - Mã nhân viên: 08K93, nhiệm vụ thu thuế tại Phường Nguyễn Cư Trinh, Phường Cầu Kho.

Xem thông tin chi tiết về nhân viên Phòng kinh doanh Bưu điện Trung tâm Sài Gòn nhận nhiệm vu thu thuế tại địa bàn Quận 1 tại tập tin đính kèm.


     
Nhan vien thu thue ho khoan.pdf

 
Các Thuế đối với hộ kinh doanh đã đưa
   Thuế đối với cá nhân nhận được doanh thu được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải với các tổ chức (15:16 - 03/09/2019)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.