THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Khiếu nại - Tố cáo

|

Khiếu nại - Tố cáo

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

 

     

 
Các Khiếu nại - Tố cáo đã đưa
   Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai (17:05 - 26/12/2018)
   Thủ tục giải quyết tố cáo (17:05 - 26/12/2018)
   Thủ tục xử lý đơn thư (10:22 - 19/10/2015)
   Thủ tục tiếp dân (10:21 - 19/10/2015)
   Khiếu nại tố cáo (10:21 - 25/06/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.