THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Kinh tế * Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp

|

Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp

Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

Khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ, đối chiếu với bản chính chứng minh nhân dân:

• Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi biên nhận và thu lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định cho người nộp.

• Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

a. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu)

+ Bản photo Giấy chứng minh nhân dân (kèm bản chính để đối chiếu).

+ Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề (đối với những ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề)

+ Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền (đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

b. Thời hạn giải quyết (theo ngày làm việc): 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c. Đối tượng: Cá nhân.

d. Cơ quan thực hiện:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận ; Phòng Kinh tế quận;

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có

e. Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận.

f. Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Mức thu 100.000 đồng/1 lần cấp

g. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.

h. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cam kết về địa điểm đậu xe

+ Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ

+ Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về khoảng cách, phải đảm bảo khoảng cách theo quy định của pháp luật hiện hành.

i. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Doanh nghiệp năm 2014

* Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

* Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp.

* Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

* Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

* Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành Kinh tế của Việt Nam.

* Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành Kinh tế của Việt Nam

* Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

* Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin truyền thông Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng  và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

* Quyết định số 2485/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/08/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch khu vực ngoại giao đoàn.

* Quyết định số 64/2009/QĐ-UB ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn TP;

* Quyết định 79/2009/QĐ-UB ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi khoản 1 điều 1 Quyết định số 64/2009/QĐ-CP ngày 31/07/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

* Công văn số 8540/UBND-NC ngày 27/12/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas và quy chế chiết nạp gas;

* Văn bản số 496/UBND-ĐTMT ngày 22/01/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện giải pháp cấp bách nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

* Thông báo 862/TB-VP ngày 14/10/2014 của Văn phòng UBND Quận 1 về việc tiếp nhận hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh tại các chung cư trên địa bàn Quận 1.

* Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài Chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.