THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lao động - xóa đói giảm nghèo

Thủ tục đăng ký Nội quy lao động
Chi tiết...
 
Báo cáo thống kê tình hình giải quyết thủ tục hành chính tháng 7 năm 2018.
Chi tiết...
 
Báo cáo thống kê tình hình giải quyết thủ tục hành chính tháng 8 năm 2018
Chi tiết...
 
Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công Đăng ký Khai trình lao động
Chi tiết...
 
Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2107 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Nội dung chi tiết theo file đính kèm.
Chi tiết...
 
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Công văn số 32054/SLĐTBXH-LĐ ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Sở Lao động Thương Binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Chi tiết...
 
Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương
Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
Chi tiết...
 
Gửi hồ sơ hệ thống thang bảng lương

Hồ sơ hệ thống thang bảng lương

Chi tiết...
 
Đăng ký nội quy lao động
Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
Chi tiết...
 
Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
Nhằm kịp thời hướng dẫn quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động cho các đơn vị trên địa bàn quận 1; ngày 27/3/2014 Sở LĐTBXH đã có Công văn số 3563/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn như sau:
Chi tiết...
 
Các Lao động – Xóa đói giảm nghèo đã đưa
  Gửi hồ sơ thỏa ước lao động tập thể
  Báo cáo tình hình thay đổi về lao động
  Khai trình sử dụng lao động qua mạng
  Mẫu quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp
  Khai trình sử dụng lao động
  Đăng ký nội quy lao động
  Mẫu Quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp
  Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu áp dụng trong các doanh nghiệp năm 2013
  Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Quận 1 mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.