THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lao động – Xóa đói giảm nghèo

Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
 
NN

 A.THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

- Công văn đề nghị của doanh nghiệp (03 bộ).

- Hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp theo mẫu (03 bộ).

- Phụ cấp lương theo mẫu (nếu có – 03 bộ).

- Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương (03 bản).

- Ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp (được thể hiện bằng văn bản, có kết quả biểu quyết đồng ý hay không đồng ý cụ thể từng nội dung).

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 (mười) ngày làm việc.

C. LỆ PHÍ: không thu.

Ghi chú:

Đề nghị đơn vị khi đến đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương mang theo bản chính hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.

Nếu doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở thì liên hệ với Liên đoàn Lao động Quận 1, số 37 Hàn Thuyên, Phường bến Nghé, Quận 1, điện thoại số: 8.222.981 hoặc truy nhập vào địa chỉ http://www.ldldq1hcm.gov.vn/Luat_CongDoan.html để được hướng dẫn.

Tham khảo: Thông tư 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/2999 của Bộ LĐ-TB và XH tại địa chỉ http://www.quan1.hochiminhcity.gov.vn/ContentDocs/533262008135215.doc


     

 
Các Lao động – Xóa đói giảm nghèo đã đưa
   Gửi hồ sơ hệ thống thang bảng lương (11:52 - 03/02/2016)
   Đăng ký nội quy lao động (17:25 - 15/07/2015)
   Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. (08:14 - 22/05/2014)
   Gửi hồ sơ thỏa ước lao động tập thể (21:33 - 13/11/2013)
   Báo cáo tình hình thay đổi về lao động (07:57 - 30/06/2009)
   Khai trình sử dụng lao động qua mạng (07:19 - 09/09/2008)
   Mẫu quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp (16:38 - 11/04/2008)
   Khai trình sử dụng lao động (00:00 - 19/05/2007)
   Đăng ký nội quy lao động (00:00 - 18/05/2007)
   Mẫu Quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp (00:00 - 01/01/1900)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.