THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lao động – Xóa đói giảm nghèo

Khai trình sử dụng lao động qua mạng

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
 

A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

Khi đến nhận kết quả:

- Đơn vị phải nộp 01 (một) bộ hồ sơ có ký tên và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị để so sánh, đối chiếu với hồ sơ đã đăng ký qua mạng.

- Mang theo giấy giới thiệu của đơn vị.

Xem hướng dẫn sử dụng chương trình tại http://www.quan1.hochiminhcity.gov.vn/cpld/

(Khi nhận kết quả hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của đơn vị phải ký tên và đóng dấu vào bản danh sách thì bản danh sách đó mới có giá trị sử dụng).

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:
05 ngày làm việc

* Ghi chú: đề nghị đơn vị khi đến nhận kết quả đăng ký khai trình sử dụng lao động mang theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.


     

 
Các Lao động – Xóa đói giảm nghèo đã đưa
   Mẫu quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp (16:38 - 11/04/2008)
   Khai trình sử dụng lao động (00:00 - 19/05/2007)
   Đăng ký nội quy lao động (00:00 - 18/05/2007)
   Mẫu Quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp (00:00 - 01/01/1900)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.