THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lao động – Xóa đói giảm nghèo

Đăng ký nội quy lao động

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
 
NN

A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

- 02 văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động.

- 02 văn bản của người sử dung lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

- 02 biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (đối với đơn vị có tổ chức công đoàn) hoặc ý kiến góp ý về nội quy lao động của Liên đoàn Lao động quận 1 (đối với đơn vị chưa thành lập tổ chức công đoàn).

- 02 bản nội quy lao động.

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:
07 (bảy) ngày làm việc.

C. LỆ PHÍ : không thu.


* Ghi chú: đề nghị đơn vị khi đến đăng ký Nội quy lao động mang theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.


     

 
Các Lao động – Xóa đói giảm nghèo đã đưa
   Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. (08:14 - 22/05/2014)
   Gửi hồ sơ thỏa ước lao động tập thể (21:33 - 13/11/2013)
   Báo cáo tình hình thay đổi về lao động (07:57 - 30/06/2009)
   Khai trình sử dụng lao động qua mạng (07:19 - 09/09/2008)
   Mẫu quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp (16:38 - 11/04/2008)
   Khai trình sử dụng lao động (00:00 - 19/05/2007)
   Đăng ký nội quy lao động (00:00 - 18/05/2007)
   Mẫu Quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp (00:00 - 01/01/1900)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.