THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lao động – Xóa đói giảm nghèo

Gửi hồ sơ hệ thống thang bảng lương

Hồ sơ hệ thống thang bảng lương

 

Công văn gửi hồ sơ hệ thống thang bảng lương: được thay thế bằng mẫu đính kèm(CV thang bảng lương)

Điều chỉnh cụm từ :"Ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp (được thể hiện bằng văn bản, có kết quả biểu quyết đồng ý hay không đồng ý từng nội dung)" thành "Ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (đối với đơn vị có tổ chức công đoàn) hoặc ý kiến góp ý của liên đoàn lao động quận 1 (đối với đơn vị chưa thành lập tổ chức công đoàn)".     

 
Các Lao động – Xóa đói giảm nghèo đã đưa
   Đăng ký nội quy lao động (17:25 - 15/07/2015)
   Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. (08:14 - 22/05/2014)
   Gửi hồ sơ thỏa ước lao động tập thể (21:33 - 13/11/2013)
   Báo cáo tình hình thay đổi về lao động (07:57 - 30/06/2009)
   Khai trình sử dụng lao động qua mạng (07:19 - 09/09/2008)
   Mẫu quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp (16:38 - 11/04/2008)
   Khai trình sử dụng lao động (00:00 - 19/05/2007)
   Đăng ký nội quy lao động (00:00 - 18/05/2007)
   Mẫu Quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp (00:00 - 01/01/1900)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.