THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lao động – Xóa đói giảm nghèo

Thủ tục đăng ký Nội quy lao động

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần).

Chuyên viên nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần).

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

  * Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động

+ Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;               

   + Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

     + Nội quy lao động.

  * Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 06 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng Lao động –Thương binh và Xã hội quận

 * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội quận; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận.

 * Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản thông báo.

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Mẫu văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (Mẫu số 1).

* Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động (Mẫu số 2).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Bộ Luật Lao động năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01/5/2013.

* Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

* Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.    

* Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ.


     

 
Các Lao động – Xóa đói giảm nghèo đã đưa
   Báo cáo thống kê tình hình giải quyết thủ tục hành chính tháng 7 năm 2018. (17:23 - 26/12/2018)
   Báo cáo thống kê tình hình giải quyết thủ tục hành chính tháng 8 năm 2018 (17:23 - 26/12/2018)
   Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công Đăng ký Khai trình lao động (15:47 - 26/12/2017)
   Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2107 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. (12:33 - 18/12/2017)
   Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (12:33 - 18/12/2017)
   Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương (10:40 - 29/02/2016)
   Gửi hồ sơ hệ thống thang bảng lương (11:52 - 03/02/2016)
   Đăng ký nội quy lao động (17:25 - 15/07/2015)
   Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. (08:14 - 22/05/2014)
   Gửi hồ sơ thỏa ước lao động tập thể (21:33 - 13/11/2013)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.