THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG (Lĩnh vực lao động)

1. Thủ tục đăng ký Nội quy lao động

2. Thủ tục Hòa giải vụ tranh chấp lao động


     

 
Các Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công đã đưa
   Thủ tục Hòa giải vụ tranh chấp lao động (13:15 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.