THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công

Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Về phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 
Phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1 sẽ gửi bản thỏa ước lao động tập thể đến Ủy ban nhân dân Quận 1 địa chỉ 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1 (Phòng tiếp nhận hồ sơ).     
Thỏa ước lao động tập thể.pdf

 
Các Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công đã đưa
   LĨNH VỰC LAO ĐỘNG (13:17 - 03/02/2016)
   Thủ tục Hòa giải vụ tranh chấp lao động (13:15 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.