THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lao động – Xóa đói giảm nghèo

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2107 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.
 

     
ND 141-2017-NĐ-CP.pdf

 
Các Lao động – Xóa đói giảm nghèo đã đưa
   Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (12:33 - 18/12/2017)
   Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương (10:40 - 29/02/2016)
   Gửi hồ sơ hệ thống thang bảng lương (11:52 - 03/02/2016)
   Đăng ký nội quy lao động (17:25 - 15/07/2015)
   Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. (08:14 - 22/05/2014)
   Gửi hồ sơ thỏa ước lao động tập thể (21:33 - 13/11/2013)
   Báo cáo tình hình thay đổi về lao động (07:57 - 30/06/2009)
   Khai trình sử dụng lao động qua mạng (07:19 - 09/09/2008)
   Mẫu quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp (16:38 - 11/04/2008)
   Khai trình sử dụng lao động (00:00 - 19/05/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.