THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lao động – Xóa đói giảm nghèo

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công Đăng ký Khai trình lao động

 

     

 
Các Lao động – Xóa đói giảm nghèo đã đưa
   Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2107 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. (12:33 - 18/12/2017)
   Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (12:33 - 18/12/2017)
   Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương (10:40 - 29/02/2016)
   Gửi hồ sơ hệ thống thang bảng lương (11:52 - 03/02/2016)
   Đăng ký nội quy lao động (17:25 - 15/07/2015)
   Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. (08:14 - 22/05/2014)
   Gửi hồ sơ thỏa ước lao động tập thể (21:33 - 13/11/2013)
   Báo cáo tình hình thay đổi về lao động (07:57 - 30/06/2009)
   Khai trình sử dụng lao động qua mạng (07:19 - 09/09/2008)
   Mẫu quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp (16:38 - 11/04/2008)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.