THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị

|

Quản lý Đô thị

Sao lục giấy phép xây dựng hoặc bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
 

A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

    - 01 đơn xin sao lục bản chính (theo mẫu).

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: không quá 07 (bảy) ngày làm việc.

C. LỆ PHÍ: không thu.


     

 
Các Quản lý Đô thị đã đưa
   Gia hạn giấy phép xây dựng (14:58 - 02/01/2009)
   Điều chỉnh bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng (14:53 - 02/01/2009)
   Cấp phép tạm sử dụng lề đường để kinh doanh dịch vụ giữ xe 02 bánh (07:27 - 04/09/2008)
   Cấp phép tạm sử dụng lề đường để xe 02 bánh (không thu phí) (07:27 - 04/09/2008)
   Cấp giấy phép sử dụng lề đường để chậu kiểng hoặc các trường hợp khác (07:27 - 04/09/2008)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.