THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị

|

Quản lý Đô thị

Điều chỉnh bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
 

A.THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 01 bộ hồ sơ gồm:

    - Đơn xin thay đổi thiết kế (theo mẫu);

    - Bản chính giấy phép xây dựng kèm bản vẽ được duyệt;

    - Bản vẽ thiết kế xin điều chỉnh, gồm các thành phần sau: (02 bộ)

        + Tổng mặt bằng công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/200 ÷ 1/500; kèm theo họa đồ vị trí công trình có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới.

        + Mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt công trình, tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200.

        + Mặt bằng móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200.

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

    - Đối với nhà ở riêng lẻ : không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc.

    - Đối với các công trình còn lại: không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc.

C. LỆ PHÍ:

    - Đối với nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép.

    - Đối với công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép.


     

 
Các Quản lý Đô thị đã đưa
   Cấp phép tạm sử dụng lề đường để kinh doanh dịch vụ giữ xe 02 bánh (07:27 - 04/09/2008)
   Cấp phép tạm sử dụng lề đường để xe 02 bánh (không thu phí) (07:27 - 04/09/2008)
   Cấp giấy phép sử dụng lề đường để chậu kiểng hoặc các trường hợp khác (07:27 - 04/09/2008)
   Gia hạn giấy phép sử dụng lề đường (trường hợp có thay đổi nội dung đề nghị cấp phép) (07:27 - 04/09/2008)
   Gia hạn giấy phép sử dụng lề đường (trường hợp không thay đổi nội dung giấy phép) (07:27 - 04/09/2008)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.