THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị

|

Quản lý Đô thị

Gia hạn giấy phép xây dựng

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
 

A.THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 01 bộ hồ sơ gồm:

    - Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu);

    - Bản chính giấy phép xây dựng.

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: không quá 05 (năm) ngày làm việc.

C. LỆ PHÍ: 10.000 đồng.


     

 
Các Quản lý Đô thị đã đưa
   Điều chỉnh bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng (14:53 - 02/01/2009)
   Cấp phép tạm sử dụng lề đường để kinh doanh dịch vụ giữ xe 02 bánh (07:27 - 04/09/2008)
   Cấp phép tạm sử dụng lề đường để xe 02 bánh (không thu phí) (07:27 - 04/09/2008)
   Cấp giấy phép sử dụng lề đường để chậu kiểng hoặc các trường hợp khác (07:27 - 04/09/2008)
   Gia hạn giấy phép sử dụng lề đường (trường hợp có thay đổi nội dung đề nghị cấp phép) (07:27 - 04/09/2008)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.