THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị

|

Quản lý Đô thị

Cấp phép tạm sử dụng vỉa hè, lề đường vào mục đích tạm để vật liệu xây dung và che chắn công trình

Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và địa điểm nộp hồ sơ:
 

A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

- 01 đơn đề nghị tạm sử dụng vỉa hè vào mục đích che chắn công trình và tạm để vật liệu xây dựng (theo mẫu);

- Giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế được duyệt đính kèm hoặc thông báo sửa chữa (bản photo);

- Hợp đồng thi công nếu đơn vị đứng tên giấy phép là đơn vị thi công.

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 05 (năm) ngày làm việc.

C. LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ: không thu.

D. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ: Đội Quản lý Trật tự đô thị quận 1. Địa chỉ: 2E Nguyễn Thành Ý, Phường ĐaKao, quận 1.
     

 
Các Quản lý Đô thị đã đưa
   Sao lục giấy phép xây dựng hoặc bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép (15:00 - 02/01/2009)
   Gia hạn giấy phép xây dựng (14:58 - 02/01/2009)
   Điều chỉnh bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng (14:53 - 02/01/2009)
   Cấp phép tạm sử dụng lề đường để kinh doanh dịch vụ giữ xe 02 bánh (07:27 - 04/09/2008)
   Cấp phép tạm sử dụng lề đường để xe 02 bánh (không thu phí) (07:27 - 04/09/2008)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.