THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị

|

Quản lý Đô thị

Báo cáo thống kê tình hình giải quyết thủ tục hành chính tháng 9 năm 2018

 

     

 
Các Quản lý Đô thị đã đưa
   Quản lý đô thị (23:14 - 18/10/2016)
   Cấp phép tạm sử dụng lề đường để kinh doanh dịch vụ giữ xe 02 bánh (17:31 - 09/06/2015)
   Cấp phép tạm sử dụng lề đường để xe 02 bánh (không thu phí) (17:31 - 09/06/2015)
   Cấp giấy phép sử dụng lề đường để chậu kiểng hoặc các trường hợp khác (17:31 - 09/06/2015)
   Gia hạn giấy phép sử dụng lề đường (trường hợp có thay đổi nội dung đề nghị cấp phép) (17:31 - 09/06/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.