THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tài chính – Kế hoạch

|

Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước

Thủ tục Giải quyết kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức, mã số hồ sơ 099905

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Cán bộ, công chức có yêu cầu giải quyết kinh phí đào tạo lập hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Nộp tại Phòng Nội vụ quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

* Bước 3: Nhận kết quả của Ủy ban nhân dân quận tại Phòng Nội vụ quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị giải quyết kinh phí đào tạo

+ Thông báo trúng tuyển (hoặc thông báo triệu tập đi học)

+ Các chứng từ chi phí trong quá trình đào tạo

+ Bằng tốt nghiệp

* Số lượng hồ sơ: 01  (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nội vụ quận - huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện

- Kết quả thủ tục hành chính: Phê duyệt

- Lệ phí (nếu có): không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

* Thông tư số 139/TT/BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.