THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tư pháp

|

Lĩnh vực Hành chính Tư pháp

Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi.

 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1:

Người có yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút, buổi chiều từ 13g 00 đến 17giờ 00) và buổi sáng thứ bảy (từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút) hoặc gửi đề nghị qua hệ thống bưu chính đến Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Trường hợp không có điều kiện trực tiếp nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

+ Bước 2:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận viết phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Trong phiếu hướng dẫn phải ghi đầy đủ, rõ ràng từng loại giấy tờ cần bổ sung, cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao (hoặc gửi) cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp Biên nhận có ghi rõ ngày trả hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

+ Bước 3:

Nhận trả kết quả giải quyết hồ sơ theo biên nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

+ Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 * Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh (theo mẫu quy định).

- Đối với trường hợp xác định lại giới tính: nộp Giấy chứng nhận y tế do Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính theo quy định của Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính.

- Đối với trường hợp xác định lại dân tộc cho con dưới 15 tuổi phải nộp văn bản thỏa thuận của cha mẹ về việc xác định lại dân tộc cho con.

* Giấy tờ phải xuất trình:

+ Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

+ Giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

+ Văn bản ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh về mối quan hệ ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột giữa người nộp hồ sơ và người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch trong trường hợp người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch không có điều kiện trực tiếp nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ được gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ xuất trình phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì nộp bản sao các giấy tờ nêu trên kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

+ Đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính: 03 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thì thời hạn này được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

+ Đối với việc bổ sung hộ tịch: Giải quyết hồ sơ ngay trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tư pháp quận - huyện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính hoặc bản chính Giấy tờ hộ tịch đã được bổ sung.

- Lệ phí: 

+ Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính: 25.000 đồng/trường hợp.

+ Bổ sung hộ tịch : không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

+ Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

+ Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên thì phải có ý kiến đồng ý của người đó thể hiện trong Tờ khai. Trường hợp xác định lại dân tộc cho con dưới 15 tuổi phải nộp văn bản thỏa thuận của cha và mẹ về việc xác định lại dân tộc cho con.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2006).

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2012).

+ Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo)

  + Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012)

+ Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố (có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký)

+ Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy định tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký).


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.