THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tư pháp

|

Lĩnh vực Hành chính Tư pháp

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

 
LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP (Hành chính tư pháp)

1. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 

2. Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 

3. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 

4. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài. 

5. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. 

6. Thủ tục đăng ký lại kết hôn

7. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. 

8. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 

9. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 

10. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước, xác định lại dân tộc; thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài.

11. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; ghi chú việc giám hộ; ghi chú việc nhận cha, mẹ, con; ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi; ghi chú thay đổi hộ tịch; ghi vào Sổ hộ tịch việc khai tử. 

12. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài 9

13. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài 

14. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 

     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.