THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Y tế

|

Y tế

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
 

A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

    - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (theo mẫu).

    - Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

    - Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:

        + Bản vẽ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.

        + Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.

    - Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo mẫu).

    - Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (hoặc danh sách tổng hợp).

    - Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã đựơc tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (hoặc danh sách tổng hợp).

* Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm theo HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) nộp bổ sung: bản sao có chứng thực giấy chứng nhận HACCP.

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 30 ngày làm việc.

C. LỆ PHÍ: 50.000/1 lần cấp GCN.


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.