THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Y tế

|

Y tế

Cấp mới, cấp đổi và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cấp mới, cấp đổi và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 
NN
1- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:

2- Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:

3- Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:

4- Cấp lại GCN CSĐĐK ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên GCN ATTP:

     

 
Các Y tế đã đưa
   Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (07:23 - 02/01/2009)
   Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (00:00 - 05/06/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.