THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Y tế

|

Y tế

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (Trích Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của BYT)

 

Điều 3. Cấp đổi Giấy chứng nhận

1. Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận và còn thời hạn nhưng thay đổi tên của cơ sở hoặc (và) đổi chủ cơ sở hoặc (và) thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình kinh doanh dịch vụ ăn uống tại cơ sở thì được cấp đổi Giấy chứng nhận.

2. Hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận (01 bộ) gồm những giấy tờ sau đây:

a) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);

d) Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.

3. Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: (Theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính)

+ Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn

uống đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500.000đ/lần/cơ sở

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

150.000đ/lần cấp.

- Căn cứ pháp lý:

* Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

* Thông tư 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/10/2013 về Quy

định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý An toàn vệ sinh thực

phẩm, có hiệu lực ngày 16/12/2013.


     

 
Các Y tế đã đưa
   Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: (Trích Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của BYT) (10:56 - 19/10/2015)
   Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (10:52 - 19/10/2015)
   Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do hết hạn (10:50 - 19/10/2015)
   Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. (10:44 - 19/10/2015)
   Cấp mới, cấp đổi và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (20:12 - 20/06/2015)
   Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (07:23 - 02/01/2009)
   Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (00:00 - 05/06/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.