TIN TỨC & SỰ KIỆN * Chính trị - Xã hội

|

Chính trị - Xã hội

200 công nhân viên chức lao động Quận 1 học tập và làm theo Bác

Ngày 15/3/2017, Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức tuyên truyền thực hiện học tập Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII cho 200 CNVCLĐ Quận 1.

 

Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh Học viện Cán bộ TPHCM đã những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về: xây dựng Đảng, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước của dân do dân vì dân… Các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: tuyệt đối trung thành, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước dân tộc lên trên hết, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một yêu cầu cấp bách, cần thiết hiện nay, gắn với các cuộc vận động thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những bức xúc nổi cộm của từng địa phương, cơ quan đơn vị. Trong đó, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét cán bộ, đảng viên.

T.T


     

 
Các Chính trị - Xã hội đã đưa
   Quận 1 tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn (18:45 - 20/03/2017)
   Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng (18:44 - 20/03/2017)
   Vai trò của phụ nữ trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình (18:43 - 20/03/2017)
   Hội thi Chữ thập đỏ cấp tiểu học (18:42 - 20/03/2017)
   Lễ mừng thọ và kết nạp hội viên mới năm 2017 (18:42 - 20/03/2017)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.