TIN TỨC & SỰ KIỆN * Công khai ngân sách

|

Công khai ngân sách

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008

Ngày 25 tháng 09 năm 2009, UBND Quận 1 đã ban hành quyết định số 2893/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008.
 
NN

Theo đó, quyết định trên gồm các nội dung sau:

- Cân đối quyết toán ngân sách quận năm 2008 (mẫu số 21/CKTC-NSH)

- Cân đối quyết toán ngân sách cấp quận và ngân sách các phường năm 2008 (mẫu số 22/CKTC-NSH)

- Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2008 (mẫu số 23/CKTC-NSH)

- Quyết toán chi ngân sách cấp quận năm 2008 (mẫu số 24/CKTC-NSH)

- Quyết toán chi ngân sách cấp quận năm 2008 (mẫu số 25/CKTC-NSH)

- Quyết toán chi ngân sách cấp quận cho từng cơ lĩnh vực năm 2008 (mẫu số 26/CKTC-NSH)

- Quyết toán chi xây dựng cơ bản của ngân sách cấp quận năm 2008 (mẫu số 27/CKTC-NSH)

- Quyết toán chi ngân sách cho các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do cấp quận thực hiện năm 2008 (mẫu số 28/CKTC-NSH)

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp thành phố, cấp quận, cấp phường đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách thứ hai (năm 2007 – 2010 theo mẫu số 29/CKTC-NSH)

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách từng phường đã được Hội đồng nhân dân cấp thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách thứ hai năm 2007 - 2010 (mẫu số 30/CKTC-NSH)

- Quyết toán thu chi ngân sách của 10 phường năm 2008 (mẫu số 31/CKTC-NSH)


     

 
Các Công khai ngân sách đã đưa
   Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (15:10 - 26/02/2009)
   Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009 (08:48 - 30/01/2009)
   Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2007 (19:31 - 30/08/2008)
   Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008 (14:45 - 05/02/2008)
   Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006 (08:33 - 12/09/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.